Prosessi 4.2.6: Tutkintovaatimusten hyväksyminen

(1. Hyväksytty)

Prosessin yleiset tiedot

Prosessin omistajaopintoasiainpäällikkö
Prosessin asiakaslaitos
RajoitteetProsessi on sama perus- ja jatkotutkintovaatimusten hyväksymisessä
Esiehdo(t)Tiedekunnassa todetaan tarve uusien tutkintovaatimusten hyväksymiselle
Jälkiehdo(t)Uudet tutkintovaatimukset on hyväksytty
DokumentitJyväskylän yliopiston hallintojohtosääntö ]

Prosessi-instanssin tiedot

Yliprosessi(t)4.2 Perustutkinto-opiskeluun liittyvät prosessit ]

[ Näytä/piilota esikatselukuva  -  Täysikokoinen kuva  -  PDF ]

Prosessin pääsekvenssi

Sekvenssi  1
1.1 TIEDEKUNTAOpetuksenkehittämisryhmä keskustelee opetussuunnitelmasta tutkintovaatimusten osalta
1.2 TIEDEKUNTAOpintoasiainpäällikkö antaa ohjeistuksen tutkintovaatimusten laatimisesta ja aikataulusta
1.3 LAITOSLaitosten johtoryhmät ja suuntautumisvaihtoehdot keskustelevat tutkintovaatimuksista ja suuntautumisvaihtoehdoista
1.4 LAITOSAmanuenssi laatii käytyjen keskustelujen jälkeen pohjalta esityksen tutkintovaatimuksista
1.5 LAITOSYT-lain mukaisessa laitoskokouksessa tiedotetaan annettavasta esityksestä
1.6 LAITOSLaitosneuvosto hyväksyy esityksen tutkintovaatimuksista
1.7 TIEDEKUNTAOpintoasiainpäällikkö tekee laitosneuvostojen esitysten pohjalta esityksen tutkintovaatimuksista tiedekuntaneuvostolle
1.8 TIEDEKUNTATiedekuntaneuvosto hyväksyy tutkintovaatimukset
1.9 LAITOS
TIEDEKUNTA
Laitosten amanuenssit huolehtivat laitosten osalta uusien tutkintovaatimusten päivittämisestä opinto-oppaaseen sekä tiedekunnan www-sivuille
Opintoasiainpäällikkö huolehtii uusien tutkintovaatimusten yleisten osien ja yleisen rakenteen päivittämisestä opinto-oppaaseen sekä tiedekunnan www-sivuille

Seuraavat sekvenssit: 1.1a , 1.7a , 1.8a

Tarkentavat sekvenssit

Sekvenssi  1.1a
Edeltävät sekvenssit: 1
1.1a.1 TIEDEKUNTAOpetuksenkehittämisryhmä voi tarvittaessa koota tiedekunnan laitosten yhteisten opintojen suunnitteluryhmän
1.1a.2 TIEDEKUNTAYhteisten opintojen suunnitteluryhmä valmistelee tiedekunnan yhteisteisiin opintoihin liittyviä tutkintorakenteita

Sekvenssi  1.7a
Edeltävät sekvenssit: 1
1.7a.1 TIEDEKUNTAOpintoasiainpäällikön katsoessa tarpeelliseksi asiaa käsitellään tiedekunnan johtoryhmässä ennen kuin opintoasianpäällikkö tekee asiasta esityksen tiedekuntaneuvostolle

Sekvenssi  2
Edeltävät sekvenssit:
3
2.1 TIEDEKUNTAYhteisten opintojen suunnitteluryhmä tarvittaessa tarkentaa ja muuttaa tiedekunnan yhteisiin opintohin liittyviä vaatimuksia ja rakenteita
Seuraavat sekvenssit: 3

Sekvenssi  3
Edeltävät sekvenssit:
2
3.1 TIEDEKUNTAOpetuksenkehittämisryhmä käsittelee tarvittaessa laitosten johtoryhmien kommentteja tutkintorakenteista
Seuraavat sekvenssit: 2

Tietovirrat

Sekvenssi  1.8a
Esiehto: Hyväksytyt tutkintovaatimukset toimitetaan Korppi-järjestelmästä vastaaville järjestelmän päivityksiä varten (vaikutukset mm. eHOPSiin)
Edeltävät sekvenssit: 1
1.8a.1 TIEDEKUNTA

Viimeksi muokattu: 2007-11-21

Pysyvä linkki: http://prosessit.it.jyu.fi/julkaistut/?id=process:p2:i1