Prosessi 1.2.1.2: Viran perustaminen/lakkauttaminen/muuttaminen (TTS:stä erillään)

(1. Hyväksytty)

Prosessin yleiset tiedot

Prosessin omistajahallintopäällikkö
RajoitteetKoskee viran perustamista, lakkauttamista tai muuttamista erillään TTS-prosessista
Esiehdo(t)Virantäyttösuunnitelma/-seloste oltava tehtynä ennen kuin uusi virka voidaan perustaa tämän prosessin mukaisesti
Jälkiehdo(t)Virka on perustettu, lakkautettu tai sitä on muutettu

Prosessi-instanssin tiedot

Yliprosessi(t)1.2.1 Virkojen perustamiseen/lakkauttamiseen/täyttämiseen liittyvät prosessit ]

[ Näytä/piilota esikatselukuva  -  Täysikokoinen kuva  -  PDF ]

Prosessin pääsekvenssi

Sekvenssi  1
1.1 LAITOS / LAITOSNEUVOSTOLaitosneuvosto tekee perustellun esityksen tiedekuntaneuvostolle viran perustamista/lakkauttamista/muuttamista (liitteenä virantäyttösuunnitelma tai -selostevirantäyttöseloste
virantäyttösuunnitelma
1.2 TIEDEKUNTATiedekuntaneuvosto käsittelee esitystä ja tekee perustellun esityksen viran perustamisesta (vaatii virantäyttöselosteen/-suunnitelman), lakkauttamisesta tai muuttamisesta yliopiston rehtorillevirantäyttöseloste
virantäyttösuunnitelma
1.3 YLIOPISTON HALLINTOYliopiston rehtori päättää viran perustamisesta/lakkauttamisesta/muuttamisestavirantäyttösuunnitelma
virantäyttöseloste
1.4 YLIOPISTON HALLINTOYliopiston hallinto toimittaa rehtorin päätöksen (sisältää vakanssinumeron) viran perustamisesta/lakkauttamisesta/muuttamisesta tiedekuntaanvirantäyttösuunnitelma
virantäyttöseloste
Seuraavat sekvenssit: 1.4a

Tietovirrat

Sekvenssi  1.4a
Esiehto: Rehtorin päätös
Edeltävät sekvenssit: 1
1.4a.1 TIEDEKUNTA

Viimeksi muokattu: 2007-11-21

Pysyvä linkki: http://prosessit.it.jyu.fi/julkaistut/?id=process:p25:i1