Prosessi 1.2.1.1: Viran perustaminen/lakkauttaminen TTS:n yhteydessä

(1. Hyväksytty)

Prosessin yleiset tiedot

Prosessin omistajahallintopäällikkö
Esiehdo(t)Tiedekunnassa on tarve viran perustamiselle tai lakkauttamiselle. Laitos tekee toiminta- ja taloussuunnitelman, jossa esitetään viran perustamista/lakkauttamista
Jälkiehdo(t)Virka on perustettu tai lakkautettu

Prosessi-instanssin tiedot

Yliprosessi(t)1.2.1 Virkojen perustamiseen/lakkauttamiseen/täyttämiseen liittyvät prosessit ]

[ Näytä/piilota esikatselukuva  -  Täysikokoinen kuva  -  PDF ]

Prosessin pääsekvenssi

Sekvenssi  1
LAITOS
1.1 LAITOSLaitos järjestää YT-kuulemisen, jossa kuullaan henkilöstöä viran perustamisesta/lakkauttamisesta
1.2 LAITOSLaitosneuvosto hyväksyy viran perustamisen/lakkauttamisen sisältävän toiminta- ja taloussuunnitelman
1.3 TIEDEKUNTAHallintopäällikkö sisällyttää laitosten virkaesitykset tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelmaan
1.4 TIEDEKUNTATiedekuntaneuvosto hyväksyy tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelman ja päättää virkojen perustamis- ja lakkauttamisesityksistä
1.5 TIEDEKUNTAHallintopäällikkö listaa seuraavan vuoden perustettavat/lakkautettavat virat tulossopimusesitykseen tiedekunnan TTS:n perusteella
1.6 TIEDEKUNTA
YLIOPISTON HALLINTO
Tiedekunnan ja yliopiston hallinnon edustajat sopivat tulosneuvoitteluissa perustettavista/lakkautettavista viroista
1.7 YLIOPISTON HALLINTOYliopiston hallintosta suunnittelupäällikkö ja rehtori allekirjoittavat tulossopimuksen
1.8 TIEDEKUNTAHallintopäällikkö tarkastaa ja allekirjoittaa tulossopimuksen
1.9 TIEDEKUNTADekaani allekirjoittaa tulossopimuksen
1.10 TIEDEKUNTAHallintopäällikkö toimittaa toisen allekirjoitetuista tulossopimuksista yliopiston hallintoon suunnittelupäällikölle ja arkistoi toisen kappaleen tiedekuntaantulossopimus
1.11 YLIOPISTON HALLINTOYliopiston hallinto toimittaa tiedekuntaan rehtorin päätöksen (sisältää vakanssinumeron) viran perustamisesta/lakkauttamisestatulossopimus
YLIOPISTON HALLINTO
Seuraavat sekvenssit: 1.10a , 1.10b , 1.11a

Muut prosessin oleelliset sekvenssit

Sekvenssi  1.10a
Edeltävät sekvenssit: 1
1.10a.1 TIEDEKUNTAHallintopäällikkö tiedottaa tiedekunnan henkilöstöä tulossopimuksen yhteydessä sovituista viroista

Tietovirrat

Sekvenssi  1.10b
Esiehto: tulossopimuskappale
Edeltävät sekvenssit: 1
1.10b.1 (TIEDEKUNNAN ARKISTO)tulossopimus

Sekvenssi  1.11a
Esiehto: Rehtorin päätös
Edeltävät sekvenssit: 1
1.11a.1 TIEDEKUNTA

Viimeksi muokattu: 2007-11-21

Pysyvä linkki: http://prosessit.it.jyu.fi/julkaistut/?id=process:p24:i1