Prosessi 4.2.8.1: Opiskelijavalinnan perusteista päättäminen

(2. Muuttunut)

Prosessin yleiset tiedot

Prosessin omistajaopintoasiainpäällikkö
Esiehdo(t)Tarve määrittää perusteet opiskelijoiden valitsemiseksi (valintakriteerit, sisäänottomäärät)
Jälkiehdo(t)Opiskelijavalintaperusteet ja sisäänottomäärä on määritelty

Prosessi-instanssin tiedot

Yliprosessi(t)4.2.8 Opiskelijavalintoihin liittyvät prosessit ]

[ Näytä/piilota esikatselukuva  -  Täysikokoinen kuva  -  PDF ]

Prosessin pääsekvenssi

Sekvenssi  1
TIEDEKUNTA
1.1 TIEDEKUNTAOpetuksenkehittämisryhmä keskustelee opiskelijavalinnan perusteista (valintaperusteista ja opiskelemaan otettavien määristä) ja tekee tarvittaessa niihin liittyviä linjauksia ja tarkennuksia TTS:n pohjalta
1.2 TIEDEKUNTAOpintoasiainpäällikkö antaa ohjeistuksen valintaperusteiden laatimisesta ja aikataulusta
1.3 LAITOSLaitosten johtoryhmät keskustelevat opetuksenkehittämisryhmän linjauksesta opiskelijavalinnan perusteista
1.4 LAITOSAmanuenssit tekevät käytyjen keskustelujen pohjalta esitykset opiskelijavalinnan perusteista omille laitosneuvostoilleen
1.5 LAITOSLaitosneuvostot hyväksyvät omat esityksensä opiskelijavalinnan perusteistaesitys opiskelijavalinnan perusteista
1.6 TIEDEKUNTAOpintoasiainpäällikkö tekee laitosneuvostojen esitysten pohjalta esityksen opiskelijavalinnan perusteista tiedekuntaneuvostolleesitys opiskelijavalinnan perusteista
1.7 TIEDEKUNTATiedekuntaneuvosto päättää opiskelijavalinnan valintaperusteet ja tekee esityksen opiskelemaan otettavien opiskelijoiden määristä yliopiston hallitukselleesitys opiskelijavalinnan perusteista
1.8 YLIOPISTON HALLINTOYliopiston hallitus päättää opiskelemaan otettavien opiskelijoiden määrätesitys opiskelijavalinnan perusteista
1.9 TIEDEKUNTA
TIEDEKUNTA
Opintoasianpäällikkö laittaa tiedot valintaperusteista ja opiskelemaan otettavien opiskelijoiden määristä Opetushallitukseen YO-opassovellukseen sekä yliopiston opintohallintopäällikölle yliopiston valintaopasta varten
Tiedekunnan tiedottaja laittaa tiedot valintaperusteista ja opiskelemaan otettavien opiskelijoiden määristä tiedekunnan www-sivuille ja hakuesitteeseen
esitys opiskelijavalinnan perusteista


TIEDEKUNTAProsessin päätepiste (Opiskelijavalintaperusteet olemassa)
Lähtevät linkit: [ 4.2.8.3.5 Erikoistapausvalinta opiskelijaksi - TTL4.2.8.3.7 Maisterikoulutusvalinnan toteuttaminen4.2.8.3.1.1 Opiskelijoiden valitseminen - TKTL, kevät4.2.8.3.3.2 Opiskelijoiden valitseminen - TTL, yhteisvalinta4.2.8.3.8.1 Opiskelijoiden valitseminen - aineenopettajakoulutuksen suoravalinta - TTL4.2.8.3.2.1 Opiskelijoiden valitseminen - syksy4.2.8.2.5 Siirto-opiskelijavalinnan hakeminen ja toteuttaminen ]

Seuraavat sekvenssit: 1.3a , 1.6a

Tarkentavat sekvenssit

Sekvenssi  1.3a
Edeltävät sekvenssit: 1
1.3a.1 TIEDEKUNTAOpetuksenkehittämisryhmä käsittelee tarvittaessa laitosten johtoryhmien kommentteja opiskelijavalinnan perusteista

Sekvenssi  1.6a
Edeltävät sekvenssit: 1
1.6a.1 TIEDEKUNTAOpintoasiainpäällikön katsoessa tarpeelliseksi asiaa käsitellään tiedekunnan johtoryhmässä ennen kuin opintoasiainpäällikkö tekee esityksen opiskelijavalinnan perusteista tiedekuntaneuvostolle

Viimeksi muokattu: 2007-11-21

Pysyvä linkki: http://prosessit.it.jyu.fi/julkaistut/?id=process:p1:i1