Prosessi 1.2.1.4: Virkasuhteen täyttäminen ilman avointa hakua - TDK

(3. Korjattavaa)

Prosessin yleiset tiedot

Prosessin omistajahallintopäällikkö
Prosessin asiakashakija
Rajoitteetkoskee vain virkasuhteita, ei virkoja
Esiehdo(t)Tiedekunnassa tai laitoksella havaitaan tarve virkasuhteen täyttämiseen
Jälkiehdo(t)Virkasuhde on täytetty

Prosessi-instanssin tiedot

Yliprosessi(t)1.2.1 Virkojen perustamiseen/lakkauttamiseen/täyttämiseen liittyvät prosessit ]

[ Näytä/piilota esikatselukuva  -  Täysikokoinen kuva  -  PDF ]

Prosessin pääsekvenssi

Sekvenssi  1
1.1 LAITOS1.2.1.4.1 - Laitos toimittaa laitosjohtajan allekirjoittaman johtajan esityksen nimittämisestä, nimikirjanotteen sekä nimittämiskirjan tiedekunnan hallintopäällikölle
1.2 TIEDEKUNTAHallintopäällikkö tarkastaa esityksen virkasuhteesta sekä perustelut nimittämiseen ilman haettavaksi julistamista
1.3 TIEDEKUNTAHallintopäällikkö tekee nimitysesityksen virkasuhteeseen
1.4 TIEDEKUNTA
TIEDEKUNTA
Dekaani tekee nimityspäätökset vuoden- ja alle vuodenpituisiin virkasuhteisiin sekä tiedekunnan kanslian virkasuhteisiin (ei kuitenkaan hallintopäällikön tai opintoasiainpäällikön nimityksiä)
Tiedekuntaneuvosto tekee nimityspäätökset yli vuodenpituisiin virkasuhteisiin, jotka eivät kuulu dekaanin tai yliopiston hallituksen tehtäväksi

1.5 TIEDEKUNTAHallintopäällikkö allekirjoittaa nimitämiskirjan
1.6 TIEDEKUNTADekaani allekirjoittaa nimittämiskirjan
1.7 TIEDEKUNTATiedekunnan osastosihteeri lähettää nimittämiskirjan ja johtajan esityksen nimittämisestä hallintovirastoon ja arkistoi dokumenteista tarvittavat kopiot tiedekuntaan
1.8 YLIOPISTON HALLINTOYliopiston hallinnosta hakijalle lähetetään nimittämiskirja. Lisäksi nimittämiskirjasta lähetetään kopio tiedekuntaan ja laitokselle
Seuraavat sekvenssit: 1.2a , 1.3a , 1.8a

Muut prosessin oleelliset sekvenssit

Sekvenssi  1.3a
Esiehto: Kuka päättää nimittämisestä? yliopiston hallitus
Edeltävät sekvenssit: 1
1.3a.1 TIEDEKUNTATiedekuntaneuvosto tekee esityksen hallintopäällikön esityksestä yliopiston hallitukselle lehtorin, tutkimuspäällikön tai vastaaviin yli vuoden kestäviin virkasuhteisiin
1.3a.2 TIEDEKUNTATiedekunnan osastosihteeri laittaa pöytäkirjaotteen ja johtajan esityksen nimittämisestä yliopiston hallintovirastoon ja arkistoi dokumenteista tarvittavat kopiot tiedekuntaan
1.3a.3 YLIOPISTON HALLINTOYliopiston hallitus tekee nimityspäätöksen koskien lehtorin, tutkimuspäällikön tai vastaavaa yli vuoden kestävää virkasuhdetta
1.3a.4 YLIOPISTON HALLINTOYliopiston rehtori allekirjoittaa nimittämiskirjan

Poikkeukset

Sekvenssi  1.2a
Esiehto: Tarvitaanko henkilöstöjohtajan hyväksyntä nimittämiseen ilman haettavaksi julistamista? kyllä
Edeltävät sekvenssit: 1
1.2a.1 TIEDEKUNTAHallintopäällikkö esittää nimittämistä ilman haettavaksi julistamista yliopiston henkilöstöjohtajalle

Sekvenssi  2
2.1 TIEDEKUNTAHallintopäällikkö laatii tiedekunnan virkasuhteista, jotka eivät ole kuulu laitosten alaisuuteen, johtajan esityksen nimittämisestä sekä dekaanin tai tiedekuntaneuvoston päättäessä nimittämisestä nimittämiskirjan

Tietovirrat

Sekvenssi  1.8a
Esiehto: nimittämiskirja, kopio nimittämiskirjasta, kopio nimittämiskirjasta
Edeltävät sekvenssit: 1
1.8a.1 TIEDEKUNTA / HAKIJA
TIEDEKUNTA
LAITOS

Viimeksi muokattu: 2007-11-21

Pysyvä linkki: http://prosessit.it.jyu.fi/julkaistut/?id=process:p14:i1