Prosessi 3.5: Prosessin mallintaminen

(4. Mallinnettu)

Prosessin yleiset tiedot

Prosessin omistajaprosessialueen vastuuhenkilö
Prosessin asiakastiedekunta
RajoitteetKoskee yksittäisen prosessin mallintamista mallintajan näkökulmasta. Tarkoituksena on kuvata, miten prosessi mallinnetaan ProcessManager-ohjelmiston tietomallia soveltamalla. Tietomallin mukaisesti on mahdollista mallintaa prosessialue, prosessi tai aliprosessi. Yksi prosessi voi sisältää useampia prosessi-instansseja, jotka voivat olla esimerkiksi erilaisia toteutuksia prosessista tai aliprosesseja. Yksityiskohtaisempia tietoja tietomallin soveltamisesta, mallinnuselementeistä, prosessihierarkioista, elementtien uudelleenkäytöstä ja abstraktiotasojen käytöstä löytyy erillisestä ohjeesta (http://prosessit.it.jyu.fi/dtd/conventions.html)
Esiehdo(t)Prosessi on oltava kartoitettuna ja sen kulku on käyty läpi asianosaisen henkilön kanssa esim. haastatteluin
Jälkiehdo(t)Prosessi on mallinnettu ja valmis kommentoitavaksi

Prosessi-instanssin tiedot

Yliprosessi(t)3 IT-tiedekunnan toimintaprosessien prosessit ]

[ Näytä/piilota esikatselukuva  -  Täysikokoinen kuva  -  PDF ]

Prosessin pääsekvenssi

Sekvenssi  1
TIEDEKUNTA / PROSESSIALUEEN VASTUUHENKILÖ
1.1 TIEDEKUNTA / PROSESSIALUEEN VASTUUHENKILÖProsessille annetaan tarvittavat taustatiedot, joita ovat ainakin prosessin globaali yksikäsitteinen id-tunnus, prosessin nimi, prosessin omistaja (vastuuhenkilö), prosessin asiakas, esiehdot, jälkiehdot ja tarvittaessa rajoitteet
1.2 TIEDEKUNTA / PROSESSIALUEEN VASTUUHENKILÖVarsinainen prosessikuvaus määritellään prosessi-instanssiksi, jolla on prosessin sisällä yksikäsitteinen, lokaali id-tunnus. Prosessi-instanssille on myös mahdollista antaa erilaisia taustatietoja kuten esimerkiksi prosessi-instanssin luojan nimi, luomispäivämäärä, muokkaajan nimi, muokkauspäivämäärä, toteuttajaorganisaatio, prosessin tila (esim. valmisteilla, hyväksytty), prosessin tyyppi (prosessialue, päätason prosessi, aliprosessi)
1.3 TIEDEKUNTA / PROSESSIALUEEN VASTUUHENKILÖProsessi-instanssille merkitään kaikki tarvittavat aktorit, joille annetaan prosessi-instanssin sisäinen id-tunniste sekä globaali id-tunniste, joka viittaa aktorin tietoihin mallitietokannassa
1.4 TIEDEKUNTA / PROSESSIALUEEN VASTUUHENKILÖProsessille määritellään yksi pääsekvenssi (prosessin ns. perusrunko, jonka mukaan prosessi etenee ihannetapauksessa). Pääsekvenssi määritetään abstraktiotasoksi 0. Prosessiin voi liittyä myös muita abstraktiotasoja ja tarkenteita erilaisten tarpeiden mukaan
1.5 TIEDEKUNTA / PROSESSIALUEEN VASTUUHENKILÖPääsekvenssille annetaan alku- ja loppuelementit (terminatorit), joiden välissä ovat itse prosessiaskeleet (stepit)
1.6 TIEDEKUNTA / PROSESSIALUEEN VASTUUHENKILÖYksi prosessiaskel sisältää aina yhden toimijan suorittaman toiminnon. Oletuksena on, että seuraavaan askeleeseen ei siirrytä ennen kuin edeltävä askel on onnistuneesti suoritettu. Täten prosessissa taaksepäin siirtymisiä ei erikseen mallinneta. Jokaiselle prosessiaskeleelle merkitään prosessin lokaali yksikäsitteinen id-tunnus sekä aktori eli askeleen suorittaja. Aktori-viittaus tehdään prosessi-instanssissa määriteltyyn lokaaliin aktoritunnukseen. Aktoreita on mahdollisuus tarkentaa uimarataesitysmuotoa ajatellen: ylemmällä tasolla aktori voi olla esim. TKTL ja tarkennetulla tasolla esim. amanuenssi (TKTL:n amanuenssi)
1.7 TIEDEKUNTA / PROSESSIALUEEN VASTUUHENKILÖProsessi voi sisältää myös muita oleellisia sekä tarkentavia sekvenssejä, jotka kuvataan abstraktiotasoilla 1-8, riippuen mallinnustarpeista
1.8 TIEDEKUNTA / PROSESSIALUEEN VASTUUHENKILÖPääsekvenssi ja muut sekvenssit voivat sisältää prosessiaskeleiden lisäksi myös muita erilaisia elementtejä prosessin kulun kuvaamiseksi, kuten kontrolli- ja tietovirrat, poikkeukset tai komposiitit eli yhdistelmät
TIEDEKUNTA / PROSESSIALUEEN VASTUUHENKILÖ

Viimeksi muokattu: 2007-11-21

Pysyvä linkki: http://prosessit.it.jyu.fi/julkaistut/?id=process:p108:i1