Prosessi 4.2.9.1: Suuntautumisvaihtoehtoon hakeutuminen - TKTL

(1. Hyväksytty)

Prosessin yleiset tiedot

Prosessin omistajaamanuenssi
Prosessin asiakasopiskelija
Esiehdo(t)Opiskelijalla on tarve hakeutua jonkin suuntautumisvaihtoehdon maisteriopintoihin ja hän on suorittanut toivomansa suuntautumisvaihtoehdon vaatimiin esitietoihin kuuluvat opinnot
Jälkiehdo(t)Opiskelija on valittu jonkin suuntautumisvaihtoehdon opiskelijaksi
LisätietojaSuuntautumisvaihtoehtojen tulisi nimetä selkeä vastuuhenkilö hakuprosessiin

Prosessi-instanssin tiedot

Toteuttajaorganisaatiotietojenkäsittelytieteiden laitos
PoikkeuksetKoskee suuntautumisvaihtoehtohakua TKTL:ssä. Suuntautumisvaihtoehtoihin hakeudutaan aikaisintaan opintojen toisen vuoden keväällä. Suuntautumisvaihtoehtoon haettaessa opintoja tulisi olla tehtynä vähintään suosituksen mukainen vuosittainen opintopistemäärä (> 120 op, 70-80 ov), mukaan lukien halutun suuntautumisvaihtoehdon esitietovaatimukset. Suuntautumisvaihtoehdoista järjestetään huhtikuussa ennen hakua tiedotustilaisuus. Haku tehdään täyttämällä hakemuslomake, (http://www.jyu.fi/it/laitokset/cs/opiskelu/lomakeet/) jossa määritellään mieluisin ja toiseksi mieluisin suuntautumisvaihtoehto. Hakuaika päättyy huhtikuun puolessa välissä. Sen jälkeen suuntautumisvaihtoehdot tekevät valinnat, joihin vaikuttavat muun muassa hakijamäärä. Joskus suuntautumisvaihtoehtojen edustajat myös haastattelevat hakijoita. Hakutuloksista tiedotetaan toukokuussa laitoksen ilmoitustaululla ja www-sivustolla sekä sähköpostilla ainejärjestö Dumpin kautta. Suuri osa opiskelijoista tulee valituksi ensisijaiseksi asettamaansa suuntautumisvaihtoehtoon.
LisätietojaSuuntautumisvaihtoehtojen tulisi nimetä selkeä vastuuhenkilö hakuprosessiin
Yliprosessi(t)4.2.9 Suuntautumisvaihtoehtoon hakeutuminen ]

[ Näytä/piilota esikatselukuva  -  Täysikokoinen kuva  -  PDF ]

Prosessin pääsekvenssi

Sekvenssi  1
LAITOS / TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS
1.1 LAITOS / TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOSLaitos järjestää opiskelijoille infotilaisuuden eri suuntautumisvaihtoehdoista keväällä huhtikuussa
1.2 TIEDEKUNTA / OPISKELIJAOpiskelija täyttää laitoksen www-sivuilta tai laitoksen infokaapista (Agoran 5. kerros) saatavan hakulomakkeen, jossa opiskelija ilmoittaa suuntautumisvaihtoehtotoiveensa
1.3 TIEDEKUNTA / OPISKELIJAOpiskelija palauttaa täytetyn hakulomakkeen laitoksen infokaapissa olevaan palautuslaatikkoon tai postitse laitokselle osoitettuna amanuenssille osoitteeseen PL 35 (Agora), 40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
1.4 LAITOS / TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOSAmanuenssi jakaa hakemukset suuntautumisvaihtoehtojen vastuuhenkilöille opiskelijoiden ensisijaisten hakutoiveiden mukaan, sekä lähettää vastuuhenkilöille sähköpostitse Excel-taulukon, johon merkitään hyväksytäänko opiskelija vai ei, ja mitä opintoja opiskelijalta puuttuu tai tulee edellyttää
1.5 LAITOS / TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOSSuuntautumisvaihtoehdon vastuuhenkilö tarkastaa kunkin opiskelijan hakemuksen ja opintorekisteriotteen: onko opiskelijalla riittävät esitiedot ja ovatko suoritetut opinnot muuten soveltuvia tai riittäviä. Tämän jälkeen vastuuhenkilö tekee ehdotuksen valittavista opiskelijoista
1.6 LAITOS / TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOSSuuntautumisvaihtoehdon vastuuprofessori (tai suuntautumisvaihtoehdon johtaja) vahvistaa valintaehdotuksen
1.7 LAITOS / TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOSSuuntautumisvaihtoehdon vastuuhenkilö palauttaa hakemukset amanuenssille ja täyttää Excel-taulukkoon suuntautumisvaihtoehdon osalta kysytyt tiedot sekä palauttaa taulukon sähköpostitse amanuenssille
1.8 LAITOS / TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOSAmanuenssi käy läpi suuntautumisvaihtoehtojen tekemät valinnat ja esittelee koko laitoksen koostetun valintaehdotuslistan laitoksen opintoasioista vastaavalle johtajalle
1.9 LAITOS / TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOSLaitoksen opitonasioista vastaava johtaja vahvistaa suuntautumisvaihtoehtojen esittämät valinnat
1.10 TIEDEKUNTATiedekunta vahvistaa laitoksen valintapäätöksen
1.11 LAITOS / TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOSAmanuenssi tiedottaa lopullisista valinnoista laitoksen www-sivuilla sekä ilmoitustaululla ja ainejärjestö Dumpin sähköpostilistan avulla
LAITOS / TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS
Seuraavat sekvenssit: 1.5a , 1.8a

Tarkentavat sekvenssit

Sekvenssi  1.5a
Edeltävät sekvenssit: 1
1.5a.1 LAITOS / TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOSSuuntautumisvaihtoehto haastattelee tarvittaessa opiskelijaa soveltuvuuden selvittämiseksi

Sekvenssi  1.8a
Edeltävät sekvenssit: 1
1.8a.1 LAITOS / TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOSMikäli opiskelijaa ei valittu hänen ensisijaisesti toivomaansa suuntautumisvaihtoehtoon, amanuenssi toimittaa hakemuksen opiskelijan toissijaisesti toivoman suuntautumisvaihtoehdon vastuuhenkilölle valintapäätöstä varten (opiskelijat, joilla ei ole tarpeeksi suoritettuja opintoja valintaa varten hylätään, ja he voivat hakea uudestaan seuraavana keväänä)

Viimeksi muokattu: 2007-11-21

Pysyvä linkki: http://prosessit.it.jyu.fi/julkaistut/?id=process:p106:i2