Prosessi 4.2.4.2: Maisterin tutkintoa suorittavan opiskelijan elinkaari IT-tiedekunnassa

(1. Hyväksytty)

Prosessin yleiset tiedot

Prosessin omistajaopintoasiainpäällikkö
Prosessin asiakasopiskelija
RajoitteetYleistetty kuvaamaan sekä TTL:n että TKTL:n perustutkinto-opiskelijoiden elinkaarta. Askeleisiin merkitty aikataulu on viitteellinen suositus opintojen etenemiselle
Esiehdo(t)Opiskelija on valittu IT-tiedekunnan opiskelijaksi
Jälkiehdo(t)Opiskelija on suorittanut perustutkinnon

Prosessi-instanssin tiedot

Yliprosessi(t)4.2.4 Perustutkinto-opiskelijan elinkaari IT-tiedekunnassa ]
Rinnakkaisprosessit4.2.4.1 Kandidaatin tutkintoa suorittavan opiskelijan elinkaari IT-tiedekunnassa ]

[ Näytä/piilota esikatselukuva  -  Täysikokoinen kuva  -  PDF ]

Prosessin pääsekvenssi

Sekvenssi  1
TIEDEKUNTA / OPISKELIJAkandidaatin tutkinnon suorittaminen, opiskelupaikan vastaanottaminen
Tulevat linkit: [ 4.2.4.1 Kandidaatin tutkintoa suorittavan opiskelijan elinkaari IT-tiedekunnassa4.2.8.4 Opiskelupaikan vastaanottaminen ]

1.1 TIEDEKUNTA / OPISKELIJA4.2.9 - Opiskelija hakeutuu toivomaansa suuntautumisvaihtoehtoon suoritettuaan vaadittavat edeltävät opinnot (TKTL:ssä erillinen haku, TTL:ssä suuntaudutaan itsenäisesti suorittamalla tietyn suuntautumisvaihtoehdon opintoja) (2. vuosi, (kevät))
1.2 TIEDEKUNTA / OPISKELIJA4.2.10 - Opiskelija laatii sähköisesti maisterivaiheen opintoja koskevan henkilökohtaisen opintosuunnitelman eli eHOPSin. Maisterivalinnan kautta valitut huomioivat eHOPSissaan lisäksi opiskelijalle henkilökohtaisesti määritetyt siltaopinnot
1.3 TIEDEKUNTA / OPISKELIJAOpiskelija suorittaa maisterin tutkintoon vaadittavat opinnot ja mahdolliset siltaopinnot
1.4 TIEDEKUNTA / OPISKELIJA4.2.5.2 - Opiskelija tekee pro gradu -tutkielman
1.5 TIEDEKUNTA / OPISKELIJA4.2.5.3 - Opiskelija suorittaa maturiteetin
1.6 TIEDEKUNTA / OPISKELIJA4.2.2 - Opiskelija hakee maisterin tutkintoa suoritettuaan vaadittavat opinnot ja ilmoitettuaan valmistuneista opinnoista eHOPS-sovelluksen avulla
TIEDEKUNTA / OPISKELIJA
Seuraavat sekvenssit: 1.2a , 1.4a

Tarkentavat sekvenssit

Sekvenssi  1.2a
Edeltävät sekvenssit: 1
1.2a.1 TIEDEKUNTA / OPISKELIJA4.2.10 - Maisterivalinnan kautta valittu opiskelija hakee tarvittaessa korvaavuuksia aiemmin suorittamistaan opinnoista

Sekvenssi  1.4a
Edeltävät sekvenssit: 1
1.4a.1 TIEDEKUNTA / OPISKELIJAOpiskelija voi halutessaan kysyä graduntekoon liittyen neuvoja maisteriklinikalta (TTL) tai maisteripajalta (TKTL)

Viimeksi muokattu: 2007-11-21

Pysyvä linkki: http://prosessit.it.jyu.fi/julkaistut/?id=process:p105:i3