Prosessi 4.2.4.1: Kandidaatin tutkintoa suorittavan opiskelijan elinkaari IT-tiedekunnassa

(3. Korjattavaa)

Prosessin yleiset tiedot

Prosessin omistajaopintoasiainpäällikkö
Prosessin asiakasopiskelija
RajoitteetYleistetty kuvaamaan sekä TTL:n että TKTL:n perustutkinto-opiskelijoiden elinkaarta. Askeleisiin merkitty aikataulu on viitteellinen suositus opintojen etenemiselle
Esiehdo(t)Opiskelija on valittu IT-tiedekunnan opiskelijaksi
Jälkiehdo(t)Opiskelija on suorittanut perustutkinnon

Prosessi-instanssin tiedot

Yliprosessi(t)4.2.4 Perustutkinto-opiskelijan elinkaari IT-tiedekunnassa ]
Rinnakkaisprosessit4.2.4.2 Maisterin tutkintoa suorittavan opiskelijan elinkaari IT-tiedekunnassa ]

[ Näytä/piilota esikatselukuva  -  Täysikokoinen kuva  -  PDF ]

Prosessin pääsekvenssi

Sekvenssi  1
TIEDEKUNTA / OPISKELIJA
1.1 TIEDEKUNTA4.2.8 - Opiskelija valitaan tietyn opiskelijavalinnan kautta IT-tiedekunnan opiskelijaksi, ja hän vastaanottaa opiskelupaikan ilmoittautumalla läsnäolevaksi yliopistoon
1.2 TIEDEKUNTA / OPISKELIJAOpiskelija aloittaa opinnot ja osallistuu tutorointiin (1. vuosi)
1.3 TIEDEKUNTA / OPISKELIJA4.2.10 - Opiskelija laatii sähköisesti kandidaattiopintojen henkilökohtaisen opintosuunnitelman eli eHOPSin (1. vuosi)
1.4 TIEDEKUNTA / OPISKELIJAOpiskelija suorittaa suunnitelmansa mukaan pääaineen, sivuaineiden, yleisopintojen ja kielten opintojaksoja (luennot, harjoitukset/demot, tentit, harjoitustyöt, raportit/tutkielmat jne.) (läpi opintojen)
1.5 TIEDEKUNTA / OPISKELIJAOpiskelija kirjoittaa kandidaatintutkielman suoritettuaan tarvittavat edeltävät opinnot (3. vuosi)
1.6 TIEDEKUNTA / OPISKELIJA4.2.5.3 - Opiskelija suorittaa maturiteetin (3. vuosi)
1.7 TIEDEKUNTA / OPISKELIJA4.2.2 - Opiskelija hakee kandidaatin tutkintoa suoritettuaan vaadittavat opinnot ja ilmoitettuaan valmistuneista opinnoista (3. vuosi)
TIEDEKUNTA / OPISKELIJAMaisterin tutkintoa suorittavan opiskelijan elinkaari IT-tiedekunnassa
Lähtevät linkit: [ 4.2.4.2 Maisterin tutkintoa suorittavan opiskelijan elinkaari IT-tiedekunnassa ]

Seuraavat sekvenssit: 1.1a , 1.4a

Tarkentavat sekvenssit

Sekvenssi  1.1a
Edeltävät sekvenssit: 1
1.1a.1 TIEDEKUNTA / OPISKELIJA4.2.10 - Opiskelija hakee tarvittaessa korvaavuuksia aiemmin suorittamistaan opinnoista (heti opintojen alussa)

Sekvenssi  1.4a
Edeltävät sekvenssit: 1
1.4a.1 TIEDEKUNTA / OPISKELIJAOpiskelijalla on mahdollisuus hakea vaihto-opiskelupaikkaa toiveensa mukaan kansainvälisten vaihto-ohjelmien kautta, joiden kanssa Jyväskylän yliopisto tekee yhteistyötä (2. tai 3. vuosi)

Kommentit ja kehitysehdotukset

Opintojen kokoaminen voidaan jatkossa tehdä EHops-sovelluksen avulla, mutta tätä kirjoitettaessa (19.7.2007) EHops-sovelluksen kyseinen osa oli vielä keskeneräinen.

Viimeksi muokattu: 2007-11-21

Pysyvä linkki: http://prosessit.it.jyu.fi/julkaistut/?id=process:p105:i2