Prosessi 4.2.10.2.1: Siltaopintojen määrittely - maisterikoulutusvalinnan kautta valitut - TTL

(1. Hyväksytty)

Prosessin yleiset tiedot

Prosessin omistajaopintoneuvoja
Prosessin asiakashakija
RajoitteetKoskee vain TTL:n maisterivalinnan kautta valittuja opiskelijoita. Opiskelijalla voi olla suoritettuna soveltuva alempi tai ylempi AMK-tutkinto, soveltuva alempi tieteellinen korkeakoulututkinto (yliopistossa suoritettu kandidaatin tutkinto) tai soveltuva maisterin tutkinto. Prosessissa määritellään opiskelijalta vaadittavat siltaopinnot. Opiskelijan on tehtävä lisäksi myös eHOPS
Esiehdo(t)Maisterivalinnan kautta opiskelemaan pyrkivä on hakenut suoraan jonkin suuntautumisvaihtoehdon opiskelijaksi ja on tarve selvittää hakijalta vaadittavat siltaopinnot sekä voidaanko hakija hyväksyä laitoksen opiskelijaksi. Opintoneuvoja on kartoittanut ennen varsinaista opiskelijavalintaa todistusten perusteella kultakin hakijalta vaadittavat siltaopinnot, jotka hakijan tulisi suorittaa valitsemassaan suuntautumisvaihtoehdossa (siltaopintojen laajuus saa olla korkeintaan 60 opintopistettä, jotta opiskelija voidaan hyväksyä)
Jälkiehdo(t)Maisterivalinnan kautta valitun opiskelijan siltaopinnot on määritelty ja hyväksytty

Prosessi-instanssin tiedot

Yliprosessi(t)4.2.10.2 Siltaopinnot ja korvaavuudet - TTL ]

[ Näytä/piilota esikatselukuva  -  Täysikokoinen kuva  -  PDF ]

Prosessin pääsekvenssi

Sekvenssi  1
LAITOS / TIETOTEKNIIKAN LAITOS
1.1 TIEDEKUNTA / OPISKELIJAMaisterivalinnassa hyväksytty opiskelija tapaa opintoneuvojan ja saa siltaopintolomakkeen, jossa on määritelty vaadittavat siltaopinnot. Mikäli opiskelija haluaa korvata opintojaksoja aiemmilla suorituksilla, hän toimittaa opintoneuvojalle todistukset suorittamistaan opinnoista, joiden perusteella opintoneuvoja päättää korvataanko opintojaksoja
1.2 LAITOS / TIETOTEKNIIKAN LAITOSLaitoksen varajohtaja hyväksyy siltaopintolomakkeen allekirjoituksellaan
1.3 LAITOS / TIETOTEKNIIKAN LAITOSOpintoneuvoja arkistoi alkuperäisen siltaopintolomakkeen laitokselle
1.4 TIEDEKUNTA / OPISKELIJAOpiskelija tekee eHOPSin huomioiden opintoneuvojan määrittelemät siltaopinnot
LAITOS / TIETOTEKNIIKAN LAITOS
Seuraavat sekvenssit: 1.1a , 1.3a

Tietovirrat

Sekvenssi  1.1a
Esiehto: kopio siltaopintolomakkeesta
Edeltävät sekvenssit: 1
1.1a.1 TIEDEKUNTA / OPISKELIJA

Sekvenssi  1.3a
Esiehto: alkup. siltaopintolomake
Edeltävät sekvenssit: 1
1.3a.1 LAITOS / TIETOTEKNIIKAN LAITOS

Viimeksi muokattu: 2007-11-21

Pysyvä linkki: http://prosessit.it.jyu.fi/julkaistut/?id=process:p104:i1