Prosessi 1.2.2.4.1: Vuosilomaesityksen tekeminen ja hyväksyminen

(4. Mallinnettu)

Prosessin yleiset tiedot

Prosessin omistajaosastosihteeri
Prosessin asiakastyöntekijä
RajoitteetKokonaistyöajalla olevat henkilöt eivät ilmoita lomia, vain virkatyöajalla olevat. Lisätietoja loma-asioista, lomakaudesta, lomien määräytymisestä ja säädöksistä tiedekunnan tai laitoksen loma-asioita hoitavalta osastosihteeriltä sekä Jyväskylän yliopiston www-sivuilta: http://www.jyu.fi/tdk/hallinto/henkpalv/vuosiloma.html
Esiehdo(t)Hallintovirasto on toimittanut vuosilomaesityksen (lomalistan), johon työntekijän tulee merkitä vuosilomansa eli käytettävien lomapäiviensä ajankohdat
Jälkiehdo(t)Työntekijän vuosilomaesitys on hyväksytty. Henkilöstöpalvelut käsittelee vuosilomaesitykset ja toimittaa hyväksytyt vuosilomaesitykset tiedekuntaan sekä laitoksille.

Prosessi-instanssin tiedot

Toteuttajaorganisaatiotiedekunta
PoikkeuksetKoskee tiedekunnan ja laitosten henkilökunnan vuosilomaesityksiä laitosten opetushenkilöstön vuosilomia lukuun ottamatta
Yliprosessi(t)1.2.2.4 Lomat ]

[ Näytä/piilota esikatselukuva  -  Täysikokoinen kuva  -  PDF ]

Prosessin pääsekvenssi

Sekvenssi  1
YLIOPISTON HALLINTO
1.1 YLIOPISTON HALLINTOHallintovirasto toimittaa keväällä (maaliskuussa) tiedekuntaan työntekijöiden henkilökohtaiset vuosilomalistat.vuosilomalista
1.2 YKSIKKÖOsastosihteeri tiedottaa vuosilomalistoista yksikön työntekijöillevuosilomalista
1.3 TIEDEKUNTA / TYÖNTEKIJÄTyöntekijä merkitsee vuosilomalistaan päivämäärät, koska hän haluaisi käyttää lomapäivänsä ja toimittaa lomaesityksen osastosihteerillevuosilomalista
1.4 YKSIKKÖOsastosihteeri kokoaa työntekijöiden täyttämät vuosilomaesitykset yhteen ja toimittaa ne yksikön johtajallevuosilomalista
1.5 YKSIKKÖEsimies hyväksyy vuosilomaesitykset (tiedekunnan työntekijöiden esitykset hyväksyy hallintopäällikkö, hallintopäällikön vuosilomaesityksen hyväksyy dekaani)vuosilomalista
1.6 YKSIKKÖYksikön johtaja tarkistaa ja hyväksyy työntekijöiden lomasuunnitelmien sopivuuden (tiedekunnan osalta dekaani).vuosilomalista
1.7 YKSIKKÖOsastosihteeri toimittaa yhteenkootut vuosilomaesitykset hallintovirastoon henkilöstöpalveluihinvuosilomalista
YLIOPISTON HALLINTO
Seuraavat sekvenssit: 1.7a

Tietovirrat

Sekvenssi  1.7a
Esiehto: Vuosilomaesitykset
Edeltävät sekvenssit: 1
1.7a.1 YLIOPISTON HALLINTOvuosilomalista

Viimeksi muokattu: 2007-11-21

Pysyvä linkki: http://prosessit.it.jyu.fi/julkaistut/?id=process:p100:i1