Aliprosessi 4.2.8.4: Opiskelupaikan vastaanottaminen

(1. Hyväksytty)

Prosessin yleiset tiedot

Prosessin omistajatiedekunta
Esiehdo(t)Hakija on hyväksytty opiskelijavalinnassa tiedekunnan opiskelijaksi
Jälkiehdo(t)Hakija on IT-tiedekunnan opiskelija

Prosessi-instanssin tiedot

DelegointitiedotTiedekuntaneuvoston päätöksellä (25.5.2005) dekaani ja varadekaani voivat päättää keskenään keskinäisestä tehtävienjaostaan. Tässä prosessissa viranhaltijaan viitataan siksi termillä "opintoasioista vastaava dekaani".
Yliprosessi(t)4.2.8.3.3 Opiskelijavalinnan toteuttaminen - TTL, yhteisvalinta4.2.8.3.2 Opiskelijavalinnan toteuttaminen - syksy4.2.8.3.1 Opiskelijavalinnan toteuttaminen - TKTL, kevät4.2.8.3.7 Maisterikoulutusvalinnan toteuttaminen4.2.8 Opiskelijavalintoihin liittyvät prosessit4.2.8.3.4 Siirto-opiskelijavalinnan toteuttaminen4.2.8.3.6 Aineenopettajakoulutuksen suoravalinta - TTL ]

[ Näytä/piilota esikatselukuva  -  Täysikokoinen kuva  -  PDF ]

Prosessin pääsekvenssi

Sekvenssi  1
TIEDEKUNTA / HAKIJAOpiskelijoiden valitseminen
Tulevat linkit: [ 4.2.8.3.5 Erikoistapausvalinta opiskelijaksi - TTL4.2.8.3.7.1 Maisterikoulutusvalinnan toteuttaminen4.2.8.5.1 Oikaisupyynnön tekeminen opiskelijavalintaan4.2.8.5.2 Oikaisupyynnön tekeminen opiskelijavalintaan - TTL, yhteisvalinta4.2.8.3.1.1 Opiskelijoiden valitseminen - TKTL, kevät4.2.8.3.3.2 Opiskelijoiden valitseminen - TTL, yhteisvalinta4.2.8.3.8.1 Opiskelijoiden valitseminen - aineenopettajakoulutuksen suoravalinta - TTL4.2.8.3.2.1 Opiskelijoiden valitseminen - syksy4.2.8.2.5 Siirto-opiskelijavalinnan hakeminen ja toteuttaminen ]

1.1 TIEDEKUNTA / HAKIJAHakija maksaa yliopiston ylioppilaskunnan jäsenmaksun ja palauttaa siitä kuitin sekä paikanvastaanottamis- ja yliopistoon ilmoittautumislomakkeet tiedekunnan kansliaanopiskelupaikanvastaanottamislomake
yliopistoon ilmoittautumislomake
1.2 TIEDEKUNTATiedekunnan osastosihteeri tai kiireapulainen vie tiedon paikanvastaanottamisesta Harek-järjestelmään ja arkistoi paikanvastaanottamislomakkeen sekä kopion hyväksymiskirjeestä, sekä laittaa yliopiston ilmoittautumis- ja opiskelijakorttilomakeeen sekä maksukuitin opiskelijapalveluihin. Lisäksi hän toimittaa laitoksille listat opiskelupaikan vastaanottaneistaopiskelupaikanvastaanottamislomake
yliopistoon ilmoittautumislomake
TIEDEKUNTA / HAKIJA
Lähtevät linkit: [ 4.2.4.2 Maisterin tutkintoa suorittavan opiskelijan elinkaari IT-tiedekunnassa ]

Seuraavat sekvenssit: a , b , 1.2a , 1.2b

Tarkentavat sekvenssit

Sekvenssi  1.2a
Edeltävät sekvenssit: 1
1.2a.1 TIEDEKUNTATiedekunnan osastosihteeri tai kiireapulainen tarkastaa vielä tarvittaessa hakemuksessa annettujen tietojen paikkansapitävyyden vertaamalla tietoja alkuperäisiin todistuksiin tai niiden kopioihin

Poikkeukset

Sekvenssi  a
Esiehto: Ottaako hakija opiskelupaikan vastaaan? ei
Edeltävät sekvenssit:
1
a.1 TIEDEKUNTA / HAKIJAHakija palauttaa tiedekuntaan paikanvastaanottamislomakkeen ilmoittaen, ettei hän ota opiskelupaikkaa vastaan
a.2 TIEDEKUNTATiedekunnan osastosihteeri tai kiireapulainen vie tiedon paikan vastaanottamattajättämisestä Harek-järjestelmään
Seuraavat sekvenssit: a.2a

Sekvenssi  b
Esiehto: Ottaako hakija opiskelupaikan vastaaan? kyllä, mutta hakee lykkäystä aloittamiseen
Edeltävät sekvenssit:
1
b.1 TIEDEKUNTA / HAKIJAHakija palauttaa tiedekuntaan paikanvastaanottamislomakkeen ilmoittaen hakevansa lykkäystä opiskeluiden aloittamiseen sekä tarvittavat liitteet lykkäyksen syystä
b.2 TIEDEKUNTAOpintoasianpäällikkö hyväksyy lykkäykset
b.3 TIEDEKUNTA
TIEDEKUNTA
Opintoasioista vastaava dekaani allekirjoittaa lykkäyspäätöksen
Tiedekunnan osastosihteeri tai kiireapulainen toimittaa tiedon lykkäyspäätöksestä hakijalle

Seuraavat sekvenssit: b.3a

Tietovirrat

Sekvenssi  1.2b
Esiehto: Lista opiskelupaikan vastaanottaneista,
Edeltävät sekvenssit: 1
1.2b.1 LAITOS
(HAREK-JÄRJESTELMÄ)

Sekvenssi  a.2a
Edeltävät sekvenssit: a
a.2a.1 (HAREK-JÄRJESTELMÄ)

Sekvenssi  b.3a
Esiehto: Lykkäyspäätös
Edeltävät sekvenssit: b
b.3a.1 TIEDEKUNTA / HAKIJA

Viimeksi muokattu: 2007-11-21

Pysyvä linkki: http://prosessit.it.jyu.fi/julkaistut/?id=process:op_opiskelupaikan_vastaanottaminen:i1