Aliprosessi 4.2.8.2.3: Opiskelupaikan hakeminen - TTL, yhteisvalinta

(2. Muuttunut)

Prosessin yleiset tiedot

Prosessin omistajaasiakas

Prosessi-instanssin tiedot

Yliprosessi(t)4.2.8.2 Opiskelupaikan hakeminen4.2.8.3.3 Opiskelijavalinnan toteuttaminen - TTL, yhteisvalinta ]
Rinnakkaisprosessit4.2.8.2.2 Opiskelupaikan hakeminen - TKTL, kevät4.2.8.2.1 Opiskelupaikan hakeminen - aineenopettajakoulutuksen suoravalinta - TTL4.2.8.2.5 Siirto-opiskelijavalinnan hakeminen ja toteuttaminen4.2.8.2.4 Opiskelupaikan hakeminen - syksy ]

[ Näytä/piilota esikatselukuva  -  Täysikokoinen kuva  -  PDF ]

Prosessin pääsekvenssi

Sekvenssi  1
TIEDEKUNTAYhteisvalintaan valmistautuminen - TTL, yhteisvalinta
Tulevat linkit: [ 4.2.8.3.3.1 Yhteisvalintakokeisiin valmistautuminen - TTL, yhteisvalinta ]

1.1 TIEDEKUNTA / HAKIJAHakija tulostaa hakulomakkeen www-sivuilta tai tilaa sen opiskelijapalveluista
1.2 TIEDEKUNTA / HAKIJAHakija lähettää täyttämänsä hakulomakkeen liitteineen siihen yliopistoon, jossa hän osallistuu pääsykokeisiin tai yliopistoon, joka hänellä on ensisijaisena hakukohteena
1.3 YLIOPISTON HALLINTOYliopiston kirjaamo vastaanottaa hakemukset ja toimittaa ne tiedekuntaan
1.4 TIEDEKUNTATiedekunnan osastosihteeri tai kiireapulainen tarkastaa hakulomakkeet ja vie hakijoiden tiedot Harek-järjestelmään sekä tarkistaa hakukelpoisuudet eri yliopistoihin
1.5 TIEDEKUNTA / YHTEISVALINTAORGANISAATIOJoensuun yliopiston ATK-keskus toimittaa tiedekuntaan listaukset hakijoiden taustapiteistä sekä hakijoista valintakoetta varten
TIEDEKUNTAOpiskelijoiden valitseminen - TTL, yhteisvalinta
Lähtevät linkit: [ 4.2.8.3.3.2 Opiskelijoiden valitseminen - TTL, yhteisvalinta ]

Seuraavat sekvenssit: 1.3a , 1.4a , 1.4b

Muut prosessin oleelliset sekvenssit

Sekvenssi  1.3a
Edeltävät sekvenssit: 1
1.3a.1 TIEDEKUNTATiedekunnan järjestämä kiireapulainen käy lisäksi erottelemassa loput tiedekuntaan hakevien hakemuksista opiskelijapalveluissa

Tarkentavat sekvenssit

Sekvenssi  1.4a
Edeltävät sekvenssit: 1
1.4a.1 TIEDEKUNTATiedekunnan osastosihteeri tai kiireapulainen pyytää tarvittaessa hakijalta lisätietoja

Tietovirrat

Sekvenssi  1.4b
Edeltävät sekvenssit: 1
1.4b.1 (HAREK-JÄRJESTELMÄ)

Viimeksi muokattu: 2008-12-02

Pysyvä linkki: http://prosessit.it.jyu.fi/julkaistut/?id=process:op_opiskelupaikan_hakeminen:opiskelupaikan_hakeminen_ttl_yhteisvalinta