Aliprosessi 4.2.8.2.2: Opiskelupaikan hakeminen - TKTL, kevät

(2. Muuttunut)

Prosessin yleiset tiedot

Prosessin omistajaasiakas

Prosessi-instanssin tiedot

Yliprosessi(t)4.2.8.2 Opiskelupaikan hakeminen4.2.8.3.1 Opiskelijavalinnan toteuttaminen - TKTL, kevät ]
Rinnakkaisprosessit4.2.8.2.1 Opiskelupaikan hakeminen - aineenopettajakoulutuksen suoravalinta - TTL4.2.8.2.3 Opiskelupaikan hakeminen - TTL, yhteisvalinta4.2.8.2.5 Siirto-opiskelijavalinnan hakeminen ja toteuttaminen4.2.8.2.4 Opiskelupaikan hakeminen - syksy ]

[ Näytä/piilota esikatselukuva  -  Täysikokoinen kuva  -  PDF ]

Prosessin pääsekvenssi

Sekvenssi  1
TIEDEKUNTA / HAKIJA
1.1 TIEDEKUNTA / HAKIJAHakija tulostaa hakulomakkeen www-sivuilta tai tilaa sen opiskelijapalveluista
1.2 TIEDEKUNTA / HAKIJAHakija lähettää täyttämänsä hakulomakeen yliopistolle annettuun määräaikaan mennessäopiskelupaikanhakulomake
1.3 YLIOPISTON HALLINTOOpiskelijapalvelut vastaanottavat kirjaamon kautta tulleet hakemuksetopiskelupaikanhakulomake
1.4 TIEDEKUNTATiedekunnan järjestämä kiireapulainen käy erottelemassa ja tarkastamassa tiedekuntaan hakevien hakemukset opiskelijapalveluissa
1.5 TIEDEKUNTATiedekunnan osastosihteeri tai kiireapulainen toimittaa tiedekunnan hakemukset ATK-keskukseen
1.6 TIETOHALLINTOKESKUSATK-keskuksessa hakemusten tiedot tallennetaan Valle-järjestelmään, josta tiedot siirtyvät edelleen Harek-järjestelmään
1.7 TIETOHALLINTOKESKUSATK-keskus toimittaa hakemukset, listan hakijoiden esitiedoista sekä listan ja tarrat ilman valintakokeita hyväksyttävistä hakijoista tiedekunnan kansliaan
TIEDEKUNTAOpiskelijoiden valitseminen - TKTL, kevät
Lähtevät linkit: [ 4.2.8.3.1.1 Opiskelijoiden valitseminen - TKTL, kevät ]

Seuraavat sekvenssit: 1.4a , 1.6a

Tarkentavat sekvenssit

Sekvenssi  1.4a
Edeltävät sekvenssit: 1
1.4a.1 TIEDEKUNTATiedekunnan osastosihteeri tai kiireapulainen pyytää tarvittaessa hakijalta lisätietoja

Tietovirrat

Sekvenssi  1.6a
Edeltävät sekvenssit: 1
1.6a.1 (VALLE-JÄRJESTELMÄ)
1.6a.2 (HAREK-JÄRJESTELMÄ)

Viimeksi muokattu: 2008-12-02

Pysyvä linkki: http://prosessit.it.jyu.fi/julkaistut/?id=process:op_opiskelupaikan_hakeminen:opiskelupaikan_hakeminen_tktl_kevat