Aliprosessi 4.2.8.2.4: Opiskelupaikan hakeminen - syksy

(2. Muuttunut)

Prosessin yleiset tiedot

Prosessin omistajaasiakas

Prosessi-instanssin tiedot

Yliprosessi(t)4.2.8.3.2 Opiskelijavalinnan toteuttaminen - syksy4.2.8.2 Opiskelupaikan hakeminen ]
Rinnakkaisprosessit4.2.8.2.3 Opiskelupaikan hakeminen - TTL, yhteisvalinta4.2.8.2.5 Siirto-opiskelijavalinnan hakeminen ja toteuttaminen4.2.8.2.2 Opiskelupaikan hakeminen - TKTL, kevät4.2.8.2.1 Opiskelupaikan hakeminen - aineenopettajakoulutuksen suoravalinta - TTL ]

[ Näytä/piilota esikatselukuva  -  Täysikokoinen kuva  -  PDF ]

Prosessin pääsekvenssi

Sekvenssi  1
TIEDEKUNTA
1.1 TIEDEKUNTA / HAKIJAHakija tulostaa hakulomakkeen www-sivuilta tai tilaa sen opiskelijapalveluista
1.2 TIEDEKUNTA / HAKIJAHakija lähettää täyttämänsä hakulomakkeen yliopistolle annettuun määräaikaan mennessä
1.3 YLIOPISTON HALLINTOOpiskelijapalvelut vastaanottaa kirjaamon kautta tulleet hakemukset ja sieltä hakemukset toimitetaan tiedekuntaan
1.4 TIEDEKUNTATiedekunnan osastosihteeri tai kiireapulainen tarkastaa hakemukset ja toimittaa ne ATK-keskukseen
1.5 TIETOHALLINTOKESKUSATK-keskuksessa hakemusten tiedot tallennetaan Valle-järjestelmään, josta tiedot siirtyvät edelleen Harek-järjestelmään
1.6 TIETOHALLINTOKESKUSATK-keskus toimittaa hakemukset ja listan hakijoiden tiedoista tiedekunnan kansliaan
TIEDEKUNTAOpiskelijoiden valitseminen - syksy
Lähtevät linkit: [ 4.2.8.3.2.1 Opiskelijoiden valitseminen - syksy ]

Seuraavat sekvenssit: 1.4a , 1.5a

Tarkentavat sekvenssit

Sekvenssi  1.4a
Edeltävät sekvenssit: 1
1.4a.1 TIEDEKUNTATiedekunnan osastosihteeri tai kiireapulainen pyytää tarvittaessa hakijalta lisätietoja

Tietovirrat

Sekvenssi  1.5a
Edeltävät sekvenssit: 1
1.5a.1 (VALLE-JÄRJESTELMÄ)
1.5a.2 (HAREK-JÄRJESTELMÄ)

Viimeksi muokattu: 2008-12-02

Pysyvä linkki: http://prosessit.it.jyu.fi/julkaistut/?id=process:op_opiskelupaikan_hakeminen:opiskelupaikan_hakeminen_syksy