Aliprosessi 4.2.8.3.2.1: Opiskelijoiden valitseminen - syksy

(1. Hyväksytty)

Prosessin yleiset tiedot

Prosessin omistajalaitos
Prosessin asiakashakija
Esiehdo(t)Laitoksella on tarve järjestää syksyn opiskelijavalinta
Jälkiehdo(t)Syksyn opiskelijavalinta on toteutettu ja hakijoille on ilmoitettu tuloksista

Prosessi-instanssin tiedot

DelegointitiedotTiedekuntaneuvoston päätöksellä (25.5.2005) dekaani ja varadekaani voivat päättää keskenään keskinäisestä tehtävienjaostaan. Tässä prosessissa viranhaltijaan viitataan siksi termillä "opintoasioista vastaava dekaani".
Yliprosessi(t)4.2.8.3.2 Opiskelijavalinnan toteuttaminen - syksy ]

[ Näytä/piilota esikatselukuva  -  Täysikokoinen kuva  -  PDF ]

Prosessin pääsekvenssi

Sekvenssi  1
TIEDEKUNTAOpiskelupaikan hakeminen (TKTL ja TTL, syksy)
Tulevat linkit: [ 4.2.8.1 Opiskelijavalinnan perusteista päättäminen4.2.8.2.4 Opiskelupaikan hakeminen - syksy ]

1.1 TIEDEKUNTATiedekunnan kanslia saa hakijoiden hakemukset ja listan hakijoiden tiedoista ATK-keskukselta
1.2 LAITOSLaitoksen varajohtaja tarkastaa pisterajan ja tarvittaessa muuttaa sitä
1.3 TIEDEKUNTAOpintoasiainpäällikkö toimittaa lopullisen pisterajan ATK-keskukseen
1.4 TIETOHALLINTOKESKUSATK-keskus toimittaa listat ja tarrat hyväksytyistä ja hylätyistä hakijoista tiedekuntaan
1.5 TIEDEKUNTAOpintoasiainpäällikkö tekee opintoasioista vastaavalle dekaanille esityksen opiskelijavalintapäätöksestä
1.6 TIEDEKUNTAOpintoasioista vastaava dekaani hyväksyy opiskelijavalintapäätöksen
1.7 TIEDEKUNTATiedekunnan osastosihteeri tai kiireapulainen vie tiedot sekä hyväksytyistä että hylätyistä hakijoista HAREK-järjestelmään ja laittaa hakijoille ilmoituskirjeet hyväksymisestä tai hylkäämisestä liitteineenyliopistoon ilmoittautumislomake
opiskelupaikanvastaanottamislomake
opiskelijakorttilomake
TIEDEKUNTA / HAKIJAOpiskelupaikan vastaanottaminen
Lähtevät linkit: [ 4.2.8.4 Opiskelupaikan vastaanottaminen ]

Seuraavat sekvenssit: 1.6a , 1.7a , 1.7b

Poikkeukset

Sekvenssi  1.7a
Esiehto: Hyväksyttiinkö hakija opiskelijaksi? ei
Edeltävät sekvenssit: 1
1.7a.1 TIEDEKUNTA / HAKIJAHakijalla on oikeus tehdä oikaisupyyntö valintaan liittyen
TIEDEKUNTA / HAKIJAOikaisupyynnön tekeminen opiskelijavalintaan
Lähtevät linkit: [ 4.2.8.5.1 Oikaisupyynnön tekeminen opiskelijavalintaan ]

Tietovirrat

Sekvenssi  1.6a
Esiehto: Tieto valintapäätöksestä laitoksille, opiskelijapalveluihin ja tiedekuntaneuvostolle
Edeltävät sekvenssit: 1
1.6a.1 TIEDEKUNTA

Sekvenssi  1.7b
Esiehto: Ilmoituskirje hyväksymisestä tai hylkäämisestä hakijalle.
Edeltävät sekvenssit: 1
1.7b.1 TIEDEKUNTA / HAKIJA
(HAREK-JÄRJESTELMÄ)

Viimeksi muokattu: 2007-11-21

Pysyvä linkki: http://prosessit.it.jyu.fi/julkaistut/?id=process:op_opiskelijavalinta_tktl_ttl_syksy:i1