Aliprosessi 4.2.8.3.3.2: Opiskelijoiden valitseminen - TTL, yhteisvalinta

(1. Hyväksytty)

Prosessin yleiset tiedot

Prosessin omistajatietotekniikan laitos
Prosessin asiakashakija
Rajoitteetkoskee vain TTL:n yhteisvalintamenettelyä
Esiehdo(t)Laitoksella on tarve järjestää opiskelijavalinta valtakunnallisen yhteisvalinnan mukaisesti
Jälkiehdo(t)Yhteisvalinta on toteutettu ja hakijoille on ilmoitettu tuloksista

Prosessi-instanssin tiedot

DelegointitiedotTiedekuntaneuvoston päätöksellä (25.5.2005) dekaani ja varadekaani voivat päättää keskenään keskinäisestä tehtävienjaostaan. Tässä prosessissa viranhaltijaan viitataan siksi termillä "opintoasioista vastaava dekaani".
Yliprosessi(t)4.2.8.3.3 Opiskelijavalinnan toteuttaminen - TTL, yhteisvalinta ]

[ Näytä/piilota esikatselukuva  -  Täysikokoinen kuva  -  PDF ]

Prosessin pääsekvenssi

Sekvenssi  1
TIEDEKUNTAOpiskelupaikan hakeminen - TTL, yhteisvalinta
Tulevat linkit: [ 4.2.8.1 Opiskelijavalinnan perusteista päättäminen4.2.8.2.3 Opiskelupaikan hakeminen - TTL, yhteisvalinta ]

1.1 TIEDEKUNTATiedekunta saa listaukset hakijoiden taustapisteistä ja hakijoista valintakoetta varten Joensuun yliopiston ATK-keskukselta
1.2 LAITOSLaitos järjestää yhteisvalinnan valintakokeen (valintakoe järjestetään joka tapauksessa, riippumatta siitä, osallistuuko yksittäinen hakija kokeeseen vai ei)
1.3 TIEDEKUNTA / HAKIJAHakija osallistuu valintakokeisiin ilmoittamassaan yliopistossa
1.4 LAITOSLaitos lähettää valintakokeiden vastauspaperit korjausvastaaville
1.5 TIEDEKUNTA / YHTEISVALINTAORGANISAATIOKorjausvastuussa olevat tarkastavat valintakoekeiden vastaukset ja toimittavat pisteet Joensuun yliopiston ATK-keskukseen
1.6 TIEDEKUNTA / YHTEISVALINTAORGANISAATIOJoensuun yliopiston ATK-keskus toimittaa tiedekuntaan listan hakijoiden pisteistä
1.7 LAITOSLaitoksen varajohtaja tarkastaa pisterajan ja valittavien määrät ja tarvittaessa muuttaa pisterajaa
1.8 TIEDEKUNTAOpintoasiainpäällikkö ilmoittaa pisterajan Joensuun yliopiston ATK-keskukseen
1.9 TIEDEKUNTA / YHTEISVALINTAORGANISAATIOJoensuun yliopiston ATK-keskus toimittaa tiedekuntaan listan ja tarrat hyväksytyistä sekä vie tiedot hyväksytyistä ja hylätyistä hakijoista Harek-järjestelmään
1.10 TIEDEKUNTAOpintoasiainpäällikkö tekee opintoasioista vastaavalle dekaanille esityksen opiskelijavalintapäätöksestä
1.11 TIEDEKUNTAOpintoasioista vastaava dekaani hyväksyy opiskelijavalintapäätöksen
1.12 TIEDEKUNTATiedekunnan osastosihteeri tai kiireapulainen laittaa hyväksytyille hakijoille ilmoituskirjeet hyväksymisestä liitteineen
TIEDEKUNTA / HAKIJAOpiskelupaikan vastaanottaminen
Lähtevät linkit: [ 4.2.8.4 Opiskelupaikan vastaanottaminen ]

Seuraavat sekvenssit: 1.11a , 1.11b , 1.12a , 1.1a , 1.9a

Muut prosessin oleelliset sekvenssit

Sekvenssi  1.1a
Edeltävät sekvenssit: 1
1.1a.1 LAITOSLaitoksen varajohtaja tarkastaa ilman valintakoetta valittavien pisterajan ja määrät ja tarvittaessa muuttaa pisterajaa
1.1a.2 TIEDEKUNTAOpintoasiainpäällikkö ilmoittaa pisterajan Joensuun yliopiston ATK-keskukseen

Poikkeukset

Sekvenssi  1.11b
Esiehto: Hyväksyttiinkö hakija opiskelijaksi? ei
Edeltävät sekvenssit: 1
1.11b.1 TIEDEKUNTA / YHTEISVALINTAORGANISAATIOJoensuun yliopiston ATK-keskus laittaa hylätyille hakijoille tiedon hylkäämisestä ja ohjeen oikaisupyynnön tekemiseen
TIEDEKUNTA / HAKIJAOikaisupyynnön tekeminen opiskelijavalintaan
Lähtevät linkit: [ 4.2.8.5.2 Oikaisupyynnön tekeminen opiskelijavalintaan - TTL, yhteisvalinta ]

Tietovirrat

Sekvenssi  1.11a
Esiehto: Tieto valintapäätöksestä laitokselle, opiskelijapalveluihin ja tiedekuntaneuvostolle
Edeltävät sekvenssit: 1
1.11a.1 TIEDEKUNTA

Sekvenssi  1.12a
Esiehto: ilmoituskirje hyväksymisestä
Edeltävät sekvenssit: 1
1.12a.1 TIEDEKUNTA / HAKIJA

Sekvenssi  1.9a
Edeltävät sekvenssit: 1
1.9a.1 (HAREK-JÄRJESTELMÄ)

Sekvenssi  2
2.1 TIEDEKUNTA / HAKIJA

Viimeksi muokattu: 2007-11-21

Pysyvä linkki: http://prosessit.it.jyu.fi/julkaistut/?id=process:op_opiskelijavalinnat_ttl:opiskelijoiden_valitseminen_ttl_yhteisvalinta