Aliprosessi 4.2.8.3.1.1: Opiskelijoiden valitseminen - TKTL, kevät

(1. Hyväksytty)

Prosessin yleiset tiedot

Prosessin omistajatietojenkäsittelytieteiden laitos
Prosessin asiakashakija
RajoitteetKoskee TKTL:n kevään perusopiskelijahakua. Opiskelijavalinnan perusteet oltava olemassa ennen prosessin aloittamista
Esiehdo(t)Laitoksella on tarve järjestää kevään opiskelijavalinta
Jälkiehdo(t)Laitoksen kevään opiskelijavalintaprosessi on toteutettu ja hakijoille on ilmoitettu tuloksista

Prosessi-instanssin tiedot

DelegointitiedotTiedekuntaneuvoston päätöksellä (25.5.2005) dekaani ja varadekaani voivat päättää keskenään keskinäisestä tehtävienjaostaan. Tässä prosessissa viranhaltijaan viitataan siksi termillä "opintoasioista vastaava dekaani".
Yliprosessi(t)4.2.8.3.1 Opiskelijavalinnan toteuttaminen - TKTL, kevät ]

[ Näytä/piilota esikatselukuva  -  Täysikokoinen kuva  -  PDF ]

Prosessin pääsekvenssi

Sekvenssi  1
TIEDEKUNTAOpiskelupaikan hakeminen - TKTL, kevät
Tulevat linkit: [ 4.2.8.1 Opiskelijavalinnan perusteista päättäminen4.2.8.2.2 Opiskelupaikan hakeminen - TKTL, kevät ]

1.1 TIEDEKUNTATiedekunnan kanslia saa hakijoiden hakemukset, listan hakijoiden tiedoista sekä listan ja tarrat ilman valintakokeita hyväksyttävistä hakijoista ATK-keskukselta
1.2 LAITOS / TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOSLaitoksen varajohtaja päättää valintatulosten perusteella, alennetaanko suoraan valittavien pisterajaa
1.3 TIEDEKUNTATiedekunnan osastosihteeri tai kiireapulainen vie tiedot hyväksytyistä hakijoista Harek-järjestelmään ja laittaa hyväksytyille hakijoille kirjeet hyväksymisestä liitteineenyliopistoon ilmoittautumislomake
opiskelijakorttilomake
opiskelupaikanvastaanottamislomake
TIEDEKUNTA / HAKIJAOpiskelupaikan vastaanottaminen
Lähtevät linkit: [ 4.2.8.4 Opiskelupaikan vastaanottaminen ]
yliopistoon ilmoittautumislomake
opiskelijakorttilomake
opiskelupaikanvastaanottamislomake
Seuraavat sekvenssit: 1.2a , 1.2b , 1.3a

Muut prosessin oleelliset sekvenssit

Sekvenssi  1.2b
Esiehto: Valitaanko hakija tässä vaiheessa taustapisteiden perusteella tiedekunnan opiskelijaksi? kyllä
Edeltävät sekvenssit: 1
1.2b.1 TIEDEKUNTAOpintoasiainpäällikkö tekee opintoasioista vastaavalle dekaanille esityksen opiskelijavalintapäätöksestä
1.2b.2 TIEDEKUNTAOpintoasioista vastaava dekaani hyväksyy opiskelijavalintapäätöksen
Seuraavat sekvenssit: 1.2b.2a , 1.2b.2b

Poikkeukset

Sekvenssi  1.2a
Esiehto: Valitaanko hakija tässä vaiheessa taustapisteiden perusteella tiedekunnan opiskelijaksi? ei
Edeltävät sekvenssit: 1
1.2a.1 LAITOS / TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS4.2.8.3.1.1.1 - Laitos järjestää valintakokeet (riippumatta siitä, osallistuuko yksittäinen hakija kokeeseen vai ei)
1.2a.2 TIEDEKUNTA / HAKIJAHakija osallistuu valintakokeisiin
1.2a.3 LAITOS / TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS4.2.8.3.1.1.2 - Laitos tarkastaa valintakokeet ja toimittaa tulokset ATK-keskukseen
1.2a.4 TIETOHALLINTOKESKUSATK-keskus laatii lopullisen pistetaulukon jokaiselle hakijalle, joka sisältää hakijan ylioppilastutkintopisteiden perusteella saadut pisteet, valintakokeesta saadut pisteet sekä edellisten yhteispisteet
1.2a.5 TIETOHALLINTOKESKUSATK-keskus toimittaa pistetaulukon tiedekuntaan
1.2a.6 TIEDEKUNTAOpintoasiainpäällikkö toimittaa pistetaulukon laitoksen varajohtajalle
1.2a.7 LAITOS / TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOSLaitoksen varajohtaja tarkastaa hyväksymispisterajat ja tarvittaessa muuttaa niitä
1.2a.8 TIEDEKUNTAOpintoasiainpäällikkö ilmoittaa ATK-keskukseen lopullisen pisterajan
1.2a.9 TIETOHALLINTOKESKUSATK-keskus toimittaa listat ja tarrat hyväksytyistä ja hylätyistä hakijoista tiedekuntaan

Sekvenssi  1.2b.2b
Edeltävät sekvenssit: 1.2b
1.2b.2b.1 TIEDEKUNTATiedekunnan osastosihteeri tai kiireapulainen vie tiedot sekä hyväksytyistä että hylätyistä hakijoista Harek-järjestelmään ja laittaa hakijoille ilmoituskirjeet hyväksymisestä tai hylkäämisestä liitteineenopiskelupaikanvastaanottamislomake
yliopistoon ilmoittautumislomake
opiskelijakorttilomake
Seuraavat sekvenssit: 1.2b.2b.1a , 1.2b.2b.1c

Sekvenssi  1.2b.2b.1a
Esiehto: Hyväksyttiinkö hakija opiskelijaksi? ei
Edeltävät sekvenssit: 1.2b.2b
1.2b.2b.1a.1 TIEDEKUNTA / HAKIJAHakijalla on oikeus tehdä oikaisupyyntö valintaan liittyen
TIEDEKUNTA / HAKIJAOikaisupyynnön tekeminen opiskelijavalintaan
Lähtevät linkit: [ 4.2.8.5.1 Oikaisupyynnön tekeminen opiskelijavalintaan ]

Tietovirrat

Sekvenssi  1.2b.2a
Esiehto: Tieto valintapäätöksestä laitoksille, tiedekuntaneuvostolle ja opiskelijapalveluihin
Edeltävät sekvenssit: 1.2b
1.2b.2a.1 TIEDEKUNTA

Sekvenssi  1.3a
Esiehto: Ilmoituskirje hyväksymisestä ennen valintakokeen järjestämistä
Edeltävät sekvenssit: 1
1.3a.1 (HAREK-JÄRJESTELMÄ)
TIEDEKUNTA / HAKIJA

Sekvenssi  1.2b.2b.1c
Esiehto: Ilmoituskirjeet hyväksymisestä tai hylkäämisestä hakijoille,
Edeltävät sekvenssit: 1.2b.2b
1.2b.2b.1c.1 (HAREK-JÄRJESTELMÄ)
TIEDEKUNTA / HAKIJA

Viimeksi muokattu: 2007-11-21

Pysyvä linkki: http://prosessit.it.jyu.fi/julkaistut/?id=process:op_opiskelijavalinnat_tktl_kevat:i2