Prosessi 4.2.5.3: Maturiteetin tekeminen (kypsyysnäyte)

(1. Hyväksytty)

Prosessin yleiset tiedot

Prosessin omistajapro gradu -tutkielman ohjaaja
Prosessin asiakasopiskelija
Esiehdo(t)Opiskelijan kandidaatti- tai pro gradu -tutkielma on loppuvaiheessa, jolloin maturiteetti voidaan kirjoittaa
Jälkiehdo(t)Maturiteetti on hyväksytty
LisätietojaMaturiteetti kirjoitetaan opiskelijan äidinkielellä

Prosessi-instanssin tiedot

LisätietojaMaturiteetti kirjoitetaan opiskelijan äidinkielellä
Yliprosessi(t)4.2.5.1.1 Kandidaatin tutkielman suunnittelu, tekeminen, arvosteleminen ja julkaiseminen - TTL4.2.5.1.2 Kandidaatin tutkielman suunnittelu, tekeminen, arvosteleminen ja julkaiseminen - TKTL4.2.5.2.2 Pro gradu -tutkielman suunnittelu, tekeminen, arvostelu ja julkaisu - TKTL4.2.5 Tutkielmien tekeminen, arvostelu ja julkaisu - laitokset4.2.4.2 Maisterin tutkintoa suorittavan opiskelijan elinkaari IT-tiedekunnassa4.2.5.2.1 Pro gradu -tutkielman suunnittelu, tekeminen, arvostelu ja julkaisu - TTL4.2.4.1 Kandidaatin tutkintoa suorittavan opiskelijan elinkaari IT-tiedekunnassa4.2.5.2.1.1 Pro gradu -tutkielman suunnittelu ja tekeminen - TTL ]

[ Näytä/piilota esikatselukuva  -  Täysikokoinen kuva  -  PDF ]

Prosessin pääsekvenssi

Sekvenssi  1
TIEDEKUNTA / OPISKELIJA
1.1 TIEDEKUNTA / OPISKELIJAOpiskelija ottaa yhteyttä ohjaajaan ja sopii ohjaajan kanssa maturiteetin ajankohdasta
1.2 TIEDEKUNTA / PRO GRADU -TUTKIELMAN OHJAAJAOhjaaja ottaa yhteyttä laitoksen kansliaan ja ilmoittaa maturiteetin suoritusajan sekä toimittaa sinne maturiteettikysymyksetMaturiteettikysymykset
1.3 LAITOSLaitoksen kansliasta toimitetaan maturiteettikysymykset ja -ohjeet opiskelijaa varten tenttisaliin maturiteetin ajankohtanaMaturiteettiohjeet
1.4 LAITOSLaitoksen kanslia huolehtii maturiteetin toimittamisesta ohjaajan tarkastettavaksiMaturiteetti
1.5 TIEDEKUNTA / PRO GRADU -TUTKIELMAN OHJAAJAOhjaaja hyväksyy (tai hylkää) maturiteetinMaturiteetti
1.6 LAITOSLaitos arkistoi hyväksytyn maturiteetin ja suoritus viedään opintorekisteriinMaturiteetti
LAITOS
Seuraavat sekvenssit: 1.2a , 1.2b , 1.3a , 1.5a , 1.6a

Poikkeukset

Sekvenssi  1.2b
Esiehto: Onko kyseessä yleinen tenttipäivä? ei
Edeltävät sekvenssit: 1
1.2b.1 LAITOSLaitos huolehtii tilan ja ajankohdan varaamisesta maturiteetin suorittamista varten

Sekvenssi  1.5a
Esiehto: Onko opiskelija suorittanut maturiteetin jo aiemmin yliopistossa (esim. kandidaatintutkielman yhteydessä)? ei
Edeltävät sekvenssit: 1
1.5a.1 LAITOSLaitoksen kanslia huolehtii maturiteetin toimittamisesta kielentarkastajan hyväksyttäväksiMaturiteetti
1.5a.2 ERILLISLAITOS / KIELENTARKASTAJAKielentarkastaja hyväksyy (tai hylkää) maturiteetin

Tietovirrat

Sekvenssi  1.2a
Esiehto: Maturiteettikysymykset
Edeltävät sekvenssit: 1
1.2a.1 LAITOSMaturiteettikysymykset

Sekvenssi  1.3a
Esiehto: Ohjeet maturiteetin tekemiseen
Edeltävät sekvenssit: 1
1.3a.1 TIEDEKUNTA / OPISKELIJAMaturiteettiohjeet

Sekvenssi  1.6a
Esiehto: maturiteetin arkistointi
Edeltävät sekvenssit: 1
1.6a.1 (LAITOKSEN ARKISTO)Maturiteetti

Sekvenssi  2
2.1 ERILLISLAITOS / KIELENTARKASTAJAMaturiteetti

Viimeksi muokattu: 2007-11-21

Pysyvä linkki: http://prosessit.it.jyu.fi/julkaistut/?id=process:maturiteetti:i1