Prosessialue 4.2.5.1.2: Kandidaatin tutkielman suunnittelu, tekeminen, arvosteleminen ja julkaiseminen - TKTL

(1. Hyväksytty)

Prosessin yleiset tiedot

Prosessin omistajakandidaatintutkielman ohjaaja
Prosessin asiakasopiskelija
Esiehdo(t)Opiskelijalla on riittävät pääainetta koskevat perustiedot ja hän on valmis aloittamaan tutkielman tekemisen
Jälkiehdo(t)Tutkielma on hyväksytty ja arvosteltu

Prosessi-instanssin tiedot

PoikkeuksetTässä oletetaan, että kandidaatintutkielmalla on vain yksi ohjaaja. Ohjaajia voi olla myös useampia.
Yliprosessi(t)4.2.5.1 Kandidaatin tutkielman suunnittelu, tekeminen ja arvostelu - laitokset ]
Rinnakkaisprosessit4.2.5.1.1.2 Kandidaatintutkielman tarkastus, arvostelu ja julkaiseminen - TTL4.2.5.1.1 Kandidaatin tutkielman suunnittelu, tekeminen, arvosteleminen ja julkaiseminen - TTL4.2.5.1.1.1 Kandidaatintutkielman suunnittelu ja tekeminen - TTL ]

[ Näytä/piilota esikatselukuva  -  Täysikokoinen kuva  -  PDF ]

Prosessin pääsekvenssi

Sekvenssi  1
TIEDEKUNTA / OPISKELIJA
1.1 TIEDEKUNTA / OPISKELIJAOpiskelija osallistuu linjakohtaiseen kandidaattiseminaariin
1.2 TIEDEKUNTA / OPISKELIJAOpiskelija valitsee kandidaattitutkielman aiheen (esimerkiksi laitoksen opettajien avustuksella).
1.3 TIEDEKUNTA / OPISKELIJAOpiskelija laatii tutkimussuunnitelman, esittää sen tutkimussuunnitelmaseminaarissa ja opponoi muita tutkimussuunnitelmia.Tutkimussuunnitelma
1.4 TIEDEKUNTA / KANDIDAATTISEMINAARIN OHJAAJAKandiseminaarin ohjaaja tarkastaa ja hyväksyy tutkimussuunnitelman.Tutkimussuunnitelma
1.5 TIEDEKUNTA / OPISKELIJAOpiskelija laatii tutkielman itsenäisesti huolehtien aktiivisesti tarvitsemansa ohjauksen ja palautteen riittävyydestä.Tutkielma
1.6 TIEDEKUNTA / KANDIDAATINTUTKIELMAN OHJAAJAOhjaaja antaa palautteen ja tekee tutkielmaan korjaus- ja/tai muutosehdotuksia ja antaa pyydettäessä opiskelijalle arvion tutkielman arvolauseesta.Tutkielma
1.7 TIEDEKUNTA / OPISKELIJAOpiskelija korjaa ja viimeistelee tutkielman tarkastusta varten.Tutkielma
1.8 TIEDEKUNTA / OPISKELIJAOpiskelija esittää kandidaatintutkielman seminaaritilaisuudessa ja opponoi toista kandidaatintutkielmaa antaen ja saaden korjausehdotuksia seminaarityöhön/töihin.Tutkielma
1.9 TIEDEKUNTA / OPISKELIJA4.2.5.3 - Opiskelija kirjoittaa kypsyysnäytteen (maturiteetti)
1.10 TIEDEKUNTA / OPISKELIJAOpiskelija jättää tutkielman tarkastukseen kandidaatintutkielman sisällölliselle ohjaajalle.Tutkielma
1.11 TIEDEKUNTA / KANDIDAATINTUTKIELMAN OHJAAJAKandidaatintutkielman sisällöllinen ohjaaja ehdottaa tutkielmalle arvolausetta.Tutkielma
1.12 TIEDEKUNTA / KANDIDAATTISEMINAARIN OHJAAJAKandiseminaarin ohjaaja antaa tutkielmalle arvolauseen ja lisää suoritusmerkinnän Joreen.Tutkielma
Seuraavat sekvenssit: 1.12a , 1.4a

Tietovirrat

Sekvenssi  1.12a
Esiehto: Suoritusmerkintä
Edeltävät sekvenssit: 1
1.12a.1 (JORE-JÄRJESTELMÄ)

Sekvenssi  1.4a
Esiehto: Tutkielman tiedot
Edeltävät sekvenssit: 1
1.4a.1 (KORPPI-JÄRJESTELMÄ)

Kommentit ja kehitysehdotukset

Myöhemmin (lukukausi 2007-2008?) on tulossa kirjaston ja tiedekunnan yhteishankkeena tietojärjestelmä, jonne kandidaatintutkielmat tullaan keräämään. Tätä kirjoitettaessa kandidaatintutkielmat ovat "levällään" pitkin ohjaajien kovalevyjä :)

Viimeksi muokattu: 2007-11-21

Pysyvä linkki: http://prosessit.it.jyu.fi/julkaistut/?id=process:kandidaatintutkielma:tktl