Aliprosessi 4.2.5.1.1.1: Kandidaatintutkielman suunnittelu ja tekeminen - TTL

(1. Hyväksytty)

Prosessin yleiset tiedot

Prosessin omistajakandidaatintutkielman ohjaaja
Prosessin asiakasopiskelija
Esiehdo(t)Opiskelijalla on riittävät pääainetta koskevat perustiedot ja hän on valmis aloittamaan tutkielman tekemisen
Jälkiehdo(t)Tutkielma on hyväksytty ja arvosteltu

Prosessi-instanssin tiedot

PoikkeuksetTässä oletetaan, että kandidaatintutkielmalla on vain yksi ohjaaja. Ohjaajia voi olla myös useampia, mutta käytännössä tämä on harvinaista.
Yliprosessi(t)4.2.5.1.1 Kandidaatin tutkielman suunnittelu, tekeminen, arvosteleminen ja julkaiseminen - TTL ]
Rinnakkaisprosessit4.2.5.1 Kandidaatin tutkielman suunnittelu, tekeminen ja arvostelu - laitokset4.2.5.1.1.2 Kandidaatintutkielman tarkastus, arvostelu ja julkaiseminen - TTL4.2.5.1.2 Kandidaatin tutkielman suunnittelu, tekeminen, arvosteleminen ja julkaiseminen - TKTL ]

[ Näytä/piilota esikatselukuva  -  Täysikokoinen kuva  -  PDF ]

Prosessin pääsekvenssi

Sekvenssi  1
TIEDEKUNTA / OPISKELIJA
1.1 TIEDEKUNTA / OPISKELIJAOpiskelija osallistuu tietotekniikan kandidaattiseminaariin
1.2 TIEDEKUNTA / OPISKELIJAOpiskelija valitsee kandidaattitutkielman aiheen (esimerkiksi laitoksen opettajien avustuksella).
1.3 TIEDEKUNTA / OPISKELIJAOpiskelija laatii seminaarityölle tutkimussuunnitelman
1.4 TIEDEKUNTA / KANDIDAATTISEMINAARIN OHJAAJASeminaarin ohjaaja tarkastaa ja hyväksyy tutkimussuunnitelman
1.5 TIEDEKUNTA / OPISKELIJAOpiskelija valmistelee seminaarityön
1.6 TIEDEKUNTA / KANDIDAATTISEMINAARIN OHJAAJAKandidaattiseminaarin ohjaaja kiinnittää kandidaatintutkielmalle ohjaajan. Ohjausvastuu siirtyy täten kandidaatintutkielman ohjaajalle.Tutkimussuunnitelma
1.7 TIEDEKUNTA / KANDIDAATINTUTKIELMAN OHJAAJATutkielman ohjaaja tarkastaa ja hyväksyy tutkimussuunnitelman ja kirjaa tutkielman tiedot Korppi-tietojärjestelmään. Tämän jälkeen tutkielma katsotaan virallisesti aloitetuksi.Tutkimussuunnitelma
1.8 TIEDEKUNTA / OPISKELIJAOpiskelija laatii tutkielman itsenäisesti huolehtien aktiivisesti tarvitsemansa ohjauksen ja palautteen riittävyydestä.Tutkielma
1.9 TIEDEKUNTA / KANDIDAATINTUTKIELMAN OHJAAJAOhjaaja antaa palautteen ja tekee tutkielmaan korjaus- ja/tai muutosehdotuksia ja antaa pyydettäessä opiskelijalle arvion tutkielman arvolauseestaTutkielma
1.10 TIEDEKUNTA / OPISKELIJAOpiskelija korjaa ja viimeistelee tutkielman tarkastusta vartenTutkielma
Kandidaatintutkielman tarkastus, arvostelu ja julkaiseminen - TTL
Lähtevät linkit: [ 4.2.5.1.1.2 Kandidaatintutkielman tarkastus, arvostelu ja julkaiseminen - TTL ]

Seuraavat sekvenssit: 1.7a

Tietovirrat

Sekvenssi  1.7a
Esiehto: Tutkielman tiedot
Edeltävät sekvenssit: 1
1.7a.1 (KORPPI-JÄRJESTELMÄ)

Viimeksi muokattu: 2007-11-21

Pysyvä linkki: http://prosessit.it.jyu.fi/julkaistut/?id=process:kandidaatintutkielma:k_i2