päivitetään html/documentDef_virkamatkaesitysDef.html