päivitetään html/documentDef_virantayttosuunnitelmaDef.html