palvelussuhde

TyyppiDokumenttiryhmä
Ylidokumenttihenkilökunta
Alidokumentithenkilötietolomakeverokorttivirkavapaushakemusilmoitus lyhytaikaisesta poissaolostalaitoksen johtajan esitys nimittämisestä virkaan / virkasuhteeseenTervetuloa Jyväskylän yliopistoon -opasnimittämiskirja / virkaan nimittäminensivutoimisen tuntiopettajan palkkiolaskulomakenimittämisasiakirjat (virkamies)kulkulupalomakenimittämiskirja sivutoimiseksi tuntiopettajaksiyleinen nimittämismuistiovirantäyttösuunnitelmavirantäyttöselostenimikirjanote henkilön työhistoriastalomailmoitusdosentuurin vapaamuotoinen hakemuslomatirtisanoutumisilmoitus ]

Pysyvä linkki: http://prosessit.it.jyu.fi/julkaistut/?mode=doc&id=documentDef:tyosuhdeDef