Opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävänkuvaus- ja dokumentointilomake UPJ-vaativuustason määrittämistä varten

TyyppiDokumentti
URLLomake
YlidokumenttiYleinen UPJ-tehtävänkuvauslomake
NimiTyyppiTilaProsessin omistajaProsessin asiakas

01.02.03.021.2.3.2 Tehtävän vaativuuden arviointi

Aliprosessi

4. Mallinnettu Ei voimassa

yksikön esimiestyöntekijä

Pysyvä linkki: http://prosessit.it.jyu.fi/julkaistut/?mode=doc&id=documentDef:teht_dok_lom_OTDef