päivitetään html/documentDef_opintosuorituksetDef.html