päivitetään html/documentDef_lausuntopyyntoDef.html