päivitetään html/documentDef_hk_vaativuustasolomakkeetDef.html