päivitetään html/documentDef_hk_vaativuustasokartta_OTDef.html