päivitetään html/documentDef_hk_tyosuorite_yvOTDef.html