päivitetään html/documentDef_hk_tyosuorite_yvMuuDef.html