Henkilökohtaisen työstä suoriutumisen arviointijärjestelmä (OT)

TyyppiDokumentti
URLLomake
YlidokumenttiUPJ-ohjeet ja -kehikot

Pysyvä linkki: http://prosessit.it.jyu.fi/julkaistut/?mode=doc&id=documentDef:hk_tyosta_suoriutuminen_arvjarj_OTDef