päivitetään html/documentDef_comas_opintosuunnitelmaDef.html