UPJ-ohjeet ja -kehikot

TyyppiDokumenttiryhmä
YlidokumenttiUPJ-dokumentit ja -lomakkeet
AlidokumentitHenkilöstön UPJ-vaativuustasokartta/vaativuuskehikkoUPJ-siirtymäkauden II vaiheen keskiarvopalkkataulukkoHenkilökohtaisen työstä suoriutumisen arviointijärjestelmä (OT)Henkilökohtaisen työstä suoriutumisen arviointi (Muu) ]

Pysyvä linkki: http://prosessit.it.jyu.fi/julkaistut/?mode=doc&id=documentDef:UPJkehikot