päivitetään html/documentDef_UPJ_keskiarvopalkat_vaiheIIDef.html