Kaikki dokumentit

NimiTyyppiURLLisätietoja

Alustava palkkauspäätösAlustava palkkauspäätös

DokumenttiAlustavavassa palkkauspäätöksessä ilmoitetaan sovellettava arviointijärjestelmä, alustava tehtävän vaativuuden taso ja henkilökohtainen suoriutumisen taso

Comas-hakupäätösComas-hakupäätös

DokumenttiKirjallinen päätös hakijan COMAS-hakuun

Comas-jatkokoulutushakemusComas-jatkokoulutushakemus

Dokumentti

Comas-opintosuunnitelmaComas-opintosuunnitelma

DokumenttiCOMAS-hakijan laatima kirjallinen opintosuunnitelma

Comas-tutkimussuunnitelmaComas-tutkimussuunnitelma

DokumenttiCOMAS-hakijan laatima kirjallinen tutkimussuunnitelma

DokumentointiDokumentointi

Dokumenttiryhmä

Erasmus-hakudokumentitErasmus-hakudokumentit

DokumenttiAlustava opintosuunnitelma ja vapaamuotoinen perustelu vaihtoon hakeutumiselle

Erasmus-hakulomakeErasmus-hakulomake

DokumenttiPDF-muotoinen hakulomake

Esitykset ja päätöksetEsitykset ja päätökset

Dokumenttiryhmä

HOPSHOPS

DokumenttiHenkilökohtainen OpintoSuunnitelma

HallintolakiHallintolaki

Dokumenttihttp://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030434Tämän lain tarkoituksena on toteuttaa ja edistää hyvää hallintoa sekä oikeusturvaa hallintoasioissa. Lain tarkoituksena on myös edistää hallinnon palvelujen laatua ja tuloksellisuutta

Henkilökohtaisen työstä suoriutumisen arviointi (Muu)Henkilökohtaisen työstä suoriutumisen arviointi (Muu)

DokumenttiLomake

Henkilökohtaisen työstä suoriutumisen arviointijärjestelmä (OT)Henkilökohtaisen työstä suoriutumisen arviointijärjestelmä (OT)

DokumenttiLomake

Henkilöstön UPJ-vaativuustasokartta/vaativuuskehikkoHenkilöstön UPJ-vaativuustasokartta/vaativuuskehikko

DokumenttiryhmäVoi tarkoittaa joko (opetus- ja tutkimushenkilöstön) UPJ-vaativuustasokarttaa tai (muun henkilöstön) UPJ-vaativuuskehikkoa.

Jyväskylän yliopiston hallintojohtosääntöJyväskylän yliopiston hallintojohtosääntö

Säännöshttp://www.jyu.fi/tdk/hallinto/johtosaanto/hjs01082005alkaen.pdf

Kielikeskuksen korvaavuuslomakeKielikeskuksen korvaavuuslomake

Dokumentti http://kielikompassi.jyu.fi/uploads/document_userfiles/Korvaavuushakemuslomake_2005.pdf Kielikeskuksen kieliopintokorvaavuuksien hakulomake

Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annettu asetusKorkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annettu asetus

Dokumenttihttp://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1993/19930309

Laitoksen johtajan esitys palkkaperusteistaLaitoksen johtajan esitys palkkaperusteista

DokumenttiLomakeLomaketta käytetään enintään kuuden kuukauden mittaisten nimitysten palkkauksen määrittämiseksi ja alustavan palkkauspäätöksen perusteiden määrittämiseksi

Lista valmistuneista graduistaLista valmistuneista graduista

DokumenttiExcel-taulukko, johon listataan mm. gradun tekijä, aihe, ohjaajat ym. tiedot

MaturiteettiMaturiteetti

DokumenttiMaturiteetti l. kypsyysnäyte suoritetaan uuden tutkintorakenteen osalta sekä kandidaatin- että pro gradu -tutkielmissa, vanhan tutkintorakenteen osalta vain joko kandidaatin- tai pro gradu -tutkielman yhteydessä.

MaturiteettikysymyksetMaturiteettikysymykset

DokumenttiKysymykset maturiteetin suorittamista varten

MaturiteettiohjeetMaturiteettiohjeet

DokumenttiOhjeet maturiteetin tekemistä varten

Muun henkilöstön henkilökohtaisen työstä suoriutumisen arviointilomakeMuun henkilöstön henkilökohtaisen työstä suoriutumisen arviointilomake

DokumenttiLomake

Muun henkilöstön henkilökohtaisen työstä suoriutumisen yhteenvetolomakeMuun henkilöstön henkilökohtaisen työstä suoriutumisen yhteenvetolomake

DokumenttiLomake

Muun henkilöstön tehtävänkuvaus- ja dokumentointilomake tehtävän UPJ-vaativuustason määrittämistä vartenMuun henkilöstön tehtävänkuvaus- ja dokumentointilomake tehtävän UPJ-vaativuustason määrittämistä varten

DokumenttiLomake

Muun henkilöstön vaativuuskehikkoMuun henkilöstön vaativuuskehikko

DokumenttiLomake

Nordlys-hakulomakeNordlys-hakulomake

DokumenttiNordlys-hakulomake

Nordplus-hakulomakeNordplus-hakulomake

DokumenttiLisätietoa Nordplus-ohjelmasta yliopiston sivuiltaHakulomaketta voi tiedustella Nordplus-verkoston yhteyshenkilöltä

Opetus- ja tutkimushenkilöstön ansioiden dokumentointilomakeOpetus- ja tutkimushenkilöstön ansioiden dokumentointilomake

DokumenttiLomakeArviolomakkeen pääkriteerit ovat "opetukselliset tehtävät", "tutkimukselliset tehtävät" ja "yhteiskunnalliset ja yliopisto-yhteisölliset ansiot"

Opetus- ja tutkimushenkilöstön henkilökohtaisen työstä suoriutumisen yhteenvetolomakeOpetus- ja tutkimushenkilöstön henkilökohtaisen työstä suoriutumisen yhteenvetolomake

DokumenttiLomake

Opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävänkuvaus- ja dokumentointilomake UPJ-vaativuustason määrittämistä vartenOpetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävänkuvaus- ja dokumentointilomake UPJ-vaativuustason määrittämistä varten

DokumenttiLomake

Opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokarttaOpetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartta

DokumenttiLomake

Pro gradu -tutkielman arvostelulomakePro gradu -tutkielman arvostelulomake

Dokumentti

Pro gradu -tutkielman arvostelupäätösPro gradu -tutkielman arvostelupäätös

Dokumentti

Pro gradu -tutkielman tarkastajat -lomakePro gradu -tutkielman tarkastajat -lomake

Dokumentti

Pääaineen arvostelulomakePääaineen arvostelulomake

Dokumentti

Päätös erimielisyysasiassaPäätös erimielisyysasiassa

Dokumentti

SeminaarityöSeminaarityö

DokumenttiGenerinen seminaarityö, voi tarkoittaa esimerkiksi minigradua

SiltaopintolomakeSiltaopintolomake

Dokumentti

TOEFL-kielitestin tulosraporttiTOEFL-kielitestin tulosraportti

Dokumenttihttp://www.fulbright.fi/uusi/suomi/kieli_ja_tasotestaus/TOEFL.htmlTOEFL on amerikkalaisten oppilaitosten yleisimmin käyttämä standardoitu kielitesti, ja sitä käytetään yleisesti englannin kielen testinä myös muualla maailmassa.

Tervetuloa Jyväskylän yliopistoon -opasTervetuloa Jyväskylän yliopistoon -opas

DokumenttiTervetuloa Jyväskylän yliopistoon -opas

TutkielmaTutkielma

DokumenttiGenerinen tutkielma, voidaan käyttää sekä kanditaatin- että pro gradu-tutkielmasta

TutkimussuunnitelmaTutkimussuunnitelma

DokumenttiKandidaatin- tai pro gradu -tutkielmaan tarvittava tutkimussuunnitelma

UPJ-arviointitulosUPJ-arviointitulos

DokumenttiLomakeVoi tarkoittaa sekä tehtävän vaativuuden tai henkilökohtaista suoriutumista kuvaavaa arviointitulosta

UPJ-dokumentit ja -lomakkeetUPJ-dokumentit ja -lomakkeet

Dokumenttiryhmä

UPJ-ohjeet ja -kehikotUPJ-ohjeet ja -kehikot

Dokumenttiryhmä

UPJ-siirtymäkauden II vaiheen keskiarvopalkkataulukkoUPJ-siirtymäkauden II vaiheen keskiarvopalkkataulukko

DokumenttiLomakeSiirtymäkauden keskiarvopalkkataulukko, tarkista onko taulukosta saatavilla päivitettyä versiota.

Valtion matkustussääntöValtion matkustussääntö

Dokumenttihttp://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/06_valtion_tyomarkkinalaitos/Matkustussaanto_2006.pdfValtion virkamiesten ja työntekijöiden matkakustannusten korvaamisesta tehty erillinen virka- ja työehtosopimus. Sitova sopimus, josta ei voi poiketa.

Yleinen UPJ-aiheinen työstä suoriutumisen yhteenvetolomakeYleinen UPJ-aiheinen työstä suoriutumisen yhteenvetolomake

DokumenttiKyseessä voi olla joko opetus-, tutkimus- tai muun henkilöstön tehtävänkuvauslomake

Yleinen UPJ-tehtävänkuvauslomakeYleinen UPJ-tehtävänkuvauslomake

DokumenttiryhmäKyseessä voi olla joko opetus-, tutkimus- tai muun henkilöstön tehtävänkuvauslomake

Yleinen sähköinen vaihtoonhakulomakeYleinen sähköinen vaihtoonhakulomake

DokumenttiHakulomakeKahdenvälisiin Euroopan ulkopuolisiin kohteisiin ja ISEP-vaihtokohteisiin hakijoille tarkoitettu lomake.

dekaanin päätösdekaanin päätös

Dokumentti

dosentuurin vapaamuotoinen hakemusdosentuurin vapaamuotoinen hakemus

Dokumenttihttp://www.jyu.fi/it/yhteistyo/dosentuurin%20hakeminen

ehdotus tutkimuksen tarkastajiksiehdotus tutkimuksen tarkastajiksi

Dokumentti

esitys opiskelijavalinnan perusteistaesitys opiskelijavalinnan perusteista

Dokumentti

esitys tulossopimuksestaesitys tulossopimuksesta

Dokumentti

henkilökuntahenkilökunta

Dokumenttiryhmä

henkilötietolomakehenkilötietolomake

Dokumentti

ilmoittautuminenilmoittautuminen

Dokumenttiryhmä

ilmoitus lyhytaikaisesta poissaolostailmoitus lyhytaikaisesta poissaolosta

Dokumenttihttp://www.jyu.fi/tdk/hallinto/henkpalv/Suojatut/POISSAOL02.pdf

irtisanoutumisilmoitusirtisanoutumisilmoitus

Dokumentti

it-palveluiden käyttölupahakemusit-palveluiden käyttölupahakemus

Dokumenttiwww.jyu.fi/erillis/atkk/docs/kayttolupa.pdfIT-palveluiden käyttölupahakemus

jatko-opiskelujatko-opiskelu

Dokumenttiryhmä

jatkokoulutushakemusjatkokoulutushakemus

Dokumentti

kandidaatin tutkintolomakekandidaatin tutkintolomake

Dokumentti

kandidaatin tutkintotodistuskandidaatin tutkintotodistus

Dokumentti

kokouksetkokoukset

Dokumenttiryhmä

korvaavuudetkorvaavuudet

Dokumenttiryhmä

korvaavuuslomake - tktlkorvaavuuslomake - tktl

Dokumenttihttp://www.jyu.fi/it/laitokset/cs/opiskelu/lomakeet/Korvaavuuslomake.pdfTKTL:n www-sivuilta löytyvä korvaavuuksienhakulomake

korvaavuuslomake - ttlkorvaavuuslomake - ttl

Dokumenttihttp://www.jyu.fi/it/laitokset/mit/opiskelu/valmistuminen/korvaavuuslomake.docTTL:n www-sivuilta löytyvä korvaavuuksienhakulomake

kulkulupalomakekulkulupalomake

Dokumentti

käyttöomaisuusrekisterin ilmoituslomakekäyttöomaisuusrekisterin ilmoituslomake

Dokumenttihttp://www.jyu.fi/hallinto/tilapalvelut/lomakkeet/omlomak.pdfKäyttöomaisuusrekisteriin ilmoitetaan kaikki käyttöomaisuustileille kirjatut hankinnat

lait ja asetuksetlait ja asetukset

Dokumenttiryhmä

laitoksen johtajan esitys nimittämisestä virkaan / virkasuhteeseenlaitoksen johtajan esitys nimittämisestä virkaan / virkasuhteeseen

Dokumenttihttp://www.jyu.fi/tdk/hallinto/henkpalv/Suojatut/Esityslomake04.pdf

lausuntopyyntölausuntopyyntö

Dokumentti

lisensiaatin tutkintolomakelisensiaatin tutkintolomake

Dokumentti

lisensiaatin tutkintotodistuslisensiaatin tutkintotodistus

Dokumentti

lisensiaatintutkimuslisensiaatintutkimus

Dokumentti

lomailmoituslomailmoitus

Dokumenttihttp://zorro.adm.jyu.fi/lomakkeet/henkilostopalvelut/Lomailmoitus04.pdf

lomatlomat

Dokumenttiryhmä

maisterin tutkintolomakemaisterin tutkintolomake

Dokumentti

maisterin tutkintotodistusmaisterin tutkintotodistus

Dokumentti

matkaennakkohakemusmatkaennakkohakemus

Dokumentti

matkalaskulomakematkalaskulomake

Dokumenttihttp://www.jyu.fi/hallinto/talouspalvelut/matka_asiat/lomakkeet1/travel_matkal.pdf

matkavakuutuslomakematkavakuutuslomake

Dokumenttihttp://www.jyu.fi/hallinto/talouspalvelut/matka_asiat/matkavakuutus/

matkustaminenmatkustaminen

Dokumenttiryhmä

määrärahajakopäätösmäärärahajakopäätös

Dokumentti

nimikirjanote henkilön työhistoriastanimikirjanote henkilön työhistoriasta

DokumenttiJyväskylän yliopisto ylläpitää nimikirjaa työntekijöistään

nimittämisasiakirjat (virkamies)nimittämisasiakirjat (virkamies)

Dokumenttihttp://www.jyu.fi/tdk/hallinto/henkpalv/Suojatut/Virkasuhde04.pdfnimittämiskirja / nimittäminen virkamieheksi virkasuhteeseen

nimittämiskirja / virkaan nimittäminennimittämiskirja / virkaan nimittäminen

Dokumenttihttp://www.jyu.fi/tdk/hallinto/henkpalv/Suojatut/Virka04.pdf

nimittämiskirja sivutoimiseksi tuntiopettajaksinimittämiskirja sivutoimiseksi tuntiopettajaksi

Dokumenttihttp://www.jyu.fi/tdk/hallinto/henkpalv/Suojatut/tuntiopetus2005.pdf

opinnäytelomakeopinnäytelomake

Dokumenttihttp://kirjasto.jyu.fi/showtext.php?lang=fin&keyword=kokoelmat-opinnaytteet-tiedonsiirtolomakeTäytetään vain, jos opiskelija ei halua jostain syystä julkaista graduaan kirjaston opinnäytepalvelimella.

opintojen suunnitteluopintojen suunnittelu

Dokumenttiryhmä

opintorekisterioteopintorekisteriote

Dokumenttihttp://www.jyu.fi/it/opiskelu/opintojen_tueksi/jore

opintosuorituksetopintosuoritukset

Dokumenttiryhmä

opiskelijaopiskelija

Dokumenttiryhmä

opiskelijakorttilomakeopiskelijakorttilomake

Dokumentti

opiskelijavaihtoopiskelijavaihto

Dokumenttiryhmä

opiskelupaikanhakulomakeopiskelupaikanhakulomake

LomakeJyväskylän yliopiston hakuportaalin hakulomakesivu

opiskelupaikanvastaanottamislomakeopiskelupaikanvastaanottamislomake

Dokumentti

palvelussuhdepalvelussuhde

Dokumenttiryhmä

pyynnöt, sopimukset ja päätöksetpyynnöt, sopimukset ja päätökset

Dokumenttiryhmä

päätös tarkastajistapäätös tarkastajista

Dokumentti

sivuainekokonaisuuden hakulomake - tktlsivuainekokonaisuuden hakulomake - tktl

Dokumentti

sivuainekokonaisuuden hakulomake - ttlsivuainekokonaisuuden hakulomake - ttl

Dokumentti

sivutoimisen tuntiopettajan palkkiolaskulomakesivutoimisen tuntiopettajan palkkiolaskulomake

Dokumenttihttp://www.jyu.fi/tdk/hallinto/henkpalv/palkkiolasku2005.pdfMikäli sivutoiminen tuntiopettaja haluaa palkkansa erissä, hänen tulee täyttää palkkiolaskulomake

suuntautumisvaihtoehtohakulomake - tktlsuuntautumisvaihtoehtohakulomake - tktl

Dokumenttihttp://www.jyu.fi/it/laitokset/cs/opiskelu/lomakeet/Kun opiskelija on suorittanut vaadittavat esitiedot, hän hakee keväällä haluamiinsa ensisijaisiin suuntautumisvaihtoehtoihin

säännöksetsäännökset

Dokumenttiryhmä

tarkastuspyyntötarkastuspyyntö

Dokumentti

tiedekuntaneuvoston kutsu/esityslistatiedekuntaneuvoston kutsu/esityslista

Dokumentti

tiedekuntaneuvoston pöytäkirjatiedekuntaneuvoston pöytäkirja

Dokumentti

tohtorin tutkintolomaketohtorin tutkintolomake

Dokumentti

tohtorin tutkintotodistustohtorin tutkintotodistus

Dokumentti

toiminta- ja taloussuunnitelmatoiminta- ja taloussuunnitelma

Dokumenttihttp://www.it.jyu.fi/Henkilostolle/TTS%202005.htm

tulossopimustulossopimus

Dokumenttihttp://www.jyu.fi/strategia/netra.html

tutkimuksettutkimukset

Dokumenttiryhmä

tutkimus ja arviointitutkimus ja arviointi

Dokumenttiryhmä

tutkinnottutkinnot

Dokumenttiryhmä

tutkintolomaketutkintolomake

Dokumenttiryhmähttp://www.jyu.fi/tdk/hallinto/lomake/TUTLO.pdf

tutkintotodistustutkintotodistus

Dokumenttiryhmä

työvälineettyövälineet

Dokumenttiryhmä

verkkojulkaisusopimusverkkojulkaisusopimus

Dokumenttihttp://kirjasto.jyu.fi/jyk/kokoelmat/verkkosopimus2.pdfOpinnäytteen julkaisemiseksi verkossa tarvitsee tekijän tehdä Jyväskylän yliopiston kirjaston kanssa verkkojulkaisusopimus

verokorttiverokortti

Dokumentti

virantäyttöselostevirantäyttöseloste

DokumenttiVirantäyttöselosteen sisällöstä -> 4§

virantäyttösuunnitelmavirantäyttösuunnitelma

Dokumentti

virkamatkaesityslomakevirkamatkaesityslomake

Dokumenttihttp://www.jyu.fi/tdk/hallinto/lomake/virkamm.pdf

virkavapaushakemusvirkavapaushakemus

Dokumenttihttp://www.jyu.fi/tdk/hallinto/henkpalv/Suojatut/Virkavapaus04.pdf

vuosilomalistavuosilomalista

Dokumenttihenkilökohtainen vuosilomalista

väittelylupaväittelylupa

Dokumentti

yleinen nimittämismuistioyleinen nimittämismuistio

DokumenttiKäytössä esimerkiksi professuurin täyttämiseen liittyvässä yleisessä haussa

yliopistoon ilmoittautumislomakeyliopistoon ilmoittautumislomake

Dokumenttihttp://www.jyu.fi/tdk/hallinto/lomake/ILMLO.pdf