päivitetään html/actorDef_yo_suunnittelupaallikkoDef.html