yksikkö

TyyppiRooli
LisätietojaYksikkö on yleisnimitys, jota käytetään kun prosessi koskee sekä tiedekuntaan, laitoksia ja mahdollisia tutkimusyksikköjä
Aliorganisaatio(t)yksikön johtaja (henkilöstö- ja talousasiat)yksikön matkasihteeriyksikön osastosihteeri (henkilöstö- ja talousasiat)yksikön esimiesyksikön johtaja (yleinen) ]
NimiTyyppiTilaProsessin omistajaProsessin asiakas

01.02.02.02.011.2.2.2.1 Virkamatkan tekeminen - tiedekunta ja laitokset

Prosessi

2. Muuttunut2. Muuttunut Ei voimassa

laitoksen matkasihteerityöntekijä

01.02.02.02.021.2.2.2.2 Virkamatkan tekeminen - ulkopuolinen matkustaja

Prosessi

2. Muuttunut2. Muuttunut Ei voimassa

yksikön matkasihteeri

01.02.02.04.011.2.2.4.1 Vuosilomaesityksen tekeminen ja hyväksyminen

Prosessi

4. Mallinnettu Ei voimassa

osastosihteerityöntekijä

01.02.03.01.011.2.3.1.1 Alustava UPJ-arviointi yli 6 kk:n mittaisen virkasuhteen/viran täyttämisen yhteydessä

Aliprosessi

5. Keskeneräinen5. Keskeneräinen Ei voimassa

yksikön esimiestyöntekijä

01.02.03.01.021.2.3.1.2 Alustava arviointi alle 6 kk:n mittaisen virkasuhteen/viran täyttämisen yhteydessä

Aliprosessi

5. Keskeneräinen5. Keskeneräinen Ei voimassa

yksikön esimiestyöntekijä

01.02.03.021.2.3.2 Tehtävän vaativuuden arviointi

Aliprosessi

4. Mallinnettu Ei voimassa

yksikön esimiestyöntekijä

01.02.03.02.011.2.3.2.1 UPJ-erimielisyyksien ratkaiseminen - tehtävän arviointi

Aliprosessi

4. Mallinnettu Ei voimassa

yksikön esimiestyöntekijä

01.02.03.03.011.2.3.3.1 Henkilökohtaisen työstä suoriutumisen arviointi - muu henkilöstö

Aliprosessi

4. Mallinnettu Ei voimassa

yksikön esimiestyöntekijä

01.02.03.03.021.2.3.3.2 Henkilökohtaisen työstä suoriutumisen arviointi - opetus- ja tutkimushenkilöstö

Aliprosessi

4. Mallinnettu Ei voimassa

yksikön esimiestyöntekijä

01.02.03.04.011.2.3.4.1 UPJ-erimielisyyksien ratkaiseminen - henkilökohtainen arviointi (laitostaso)

Aliprosessi

4. Mallinnettu Ei voimassa

yksikön esimiestyöntekijä

Pysyvä linkki: http://prosessit.it.jyu.fi/julkaistut/?mode=org&id=actorDef:yksikkoDef