työntekijä

TyyppiRooli
LisätietojaTyöntekijä on tiedekunnassa (jollakin laitoksella) työsuhteessa oleva henkilö ottamatta kantaa titteliin tai työsuhteen laatuun
Yliorganisaatiotiedekunta
Kotiorganisaatiotiedekunta
Aliorganisaatio(t)Travel-järjestelmän pääkäyttäjäasiakas ]
NimiTyyppiTilaProsessin omistajaProsessin asiakas

01.01.02.041.1.2.4 Talous- ja toimintasuunnitelman (TTS) laatiminen - laitokset

Prosessi

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

laitoksen johtajalaitos

01.02.01.04.011.2.1.4.1 Virkasuhteen täyttäminen ilman avointa hakua - laitokset

Prosessialue

3. Korjattavaa3. Korjattavaa Ei voimassa

laitoksen osastosihteeri (henkilöstö- ja talousasiat)työntekijä

01.02.01.04.01.011.2.1.4.1.1 Virkasuhteen täyttäminen ilman avointa hakua - TITU

Aliprosessi

2. Muuttunut2. Muuttunut Ei voimassa

laitoksen osastosihteeri (henkilöstö- ja talousasiat)työntekijä

01.02.01.04.01.021.2.1.4.1.2 Virkasuhteen täyttäminen ilman avointa hakua - TKTL

Aliprosessi

3. Korjattavaa3. Korjattavaa Ei voimassa

laitoksen osastosihteeri (henkilöstö- ja talousasiat)työntekijä

01.02.01.04.01.031.2.1.4.1.3 Virkasuhteen täyttäminen ilman avointa hakua - TTL

Aliprosessi

3. Korjattavaa3. Korjattavaa Ei voimassa

laitoksen osastosihteeri (henkilöstö- ja talousasiat)työntekijä

01.02.02.011.2.2.1 Uuden työntekijän perehdyttäminen

Prosessi

3. Korjattavaa3. Korjattavaa Ei voimassa

perehdyttäjätyöntekijä

01.02.02.021.2.2.2 Virkamatkojen tekeminen IT-tiedekunnassa ja laitoksilla

Prosessialue

2. Muuttunut2. Muuttunut Ei voimassa

laitoksen matkasihteerityöntekijä

01.02.02.02.011.2.2.2.1 Virkamatkan tekeminen - tiedekunta ja laitokset

Prosessi

2. Muuttunut2. Muuttunut Ei voimassa

laitoksen matkasihteerityöntekijä

01.02.02.03.011.2.2.3.1 Virkavapauden myöntäminen

Prosessi

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

hallintopäällikkötyöntekijä

01.02.02.03.021.2.2.3.2 Virkavapauden myöntäminen sairastapauksissa

Prosessi

2. Muuttunut2. Muuttunut Ei voimassa

laitoksen johtajatyöntekijä

01.02.02.04.011.2.2.4.1 Vuosilomaesityksen tekeminen ja hyväksyminen

Prosessi

4. Mallinnettu Ei voimassa

osastosihteerityöntekijä

01.02.02.04.021.2.2.4.2 Lomailmoituksen hyväksyminen

Prosessialue

2. Muuttunut2. Muuttunut Ei voimassa

osastosihteerityöntekijä

01.02.02.04.02.011.2.2.4.2.1 Lomailmoituksen hyväksyminen - TDK

Prosessi

2. Muuttunut2. Muuttunut Ei voimassa

osastosihteerityöntekijä

01.02.02.04.02.021.2.2.4.2.2 Lomailmoituksen hyväksyminen - TITU

Prosessi

2. Muuttunut2. Muuttunut Ei voimassa

osastosihteerityöntekijä

01.02.02.04.02.031.2.2.4.2.3 Lomailmoituksen hyväksyminen - TKTL

Prosessi

2. Muuttunut2. Muuttunut Ei voimassa

osastosihteerityöntekijä

01.02.02.04.02.041.2.2.4.2.4 Lomailmoituksen hyväksyminen - TTL

Prosessi

2. Muuttunut2. Muuttunut Ei voimassa

osastosihteerityöntekijä

01.02.02.051.2.2.5 Työntekijän irtisanoutuminen

Prosessi

2. Muuttunut2. Muuttunut Ei voimassa

hallintopäällikkötyöntekijä

01.02.031.2.3 UPJ

Prosessialue

2. Muuttunut2. Muuttunut Ei voimassa

yksikön esimiestyöntekijä

01.02.03.011.2.3.1 UPJ-arviointi virkasuhteiden täyttämisen yhteydessä

Prosessialue

4. Mallinnettu Ei voimassa

yksikön esimiestyöntekijä

01.02.03.01.011.2.3.1.1 Alustava UPJ-arviointi yli 6 kk:n mittaisen virkasuhteen/viran täyttämisen yhteydessä

Aliprosessi

5. Keskeneräinen5. Keskeneräinen Ei voimassa

yksikön esimiestyöntekijä

01.02.03.01.021.2.3.1.2 Alustava arviointi alle 6 kk:n mittaisen virkasuhteen/viran täyttämisen yhteydessä

Aliprosessi

5. Keskeneräinen5. Keskeneräinen Ei voimassa

yksikön esimiestyöntekijä

01.02.03.021.2.3.2 Tehtävän vaativuuden arviointi

Aliprosessi

4. Mallinnettu Ei voimassa

yksikön esimiestyöntekijä

01.02.03.02.011.2.3.2.1 UPJ-erimielisyyksien ratkaiseminen - tehtävän arviointi

Aliprosessi

4. Mallinnettu Ei voimassa

yksikön esimiestyöntekijä

01.02.03.031.2.3.3 Henkilökohtaisen suoriutumisen arviointi

Prosessialue

4. Mallinnettu Ei voimassa

yksikön esimiestyöntekijä

01.02.03.03.011.2.3.3.1 Henkilökohtaisen työstä suoriutumisen arviointi - muu henkilöstö

Aliprosessi

4. Mallinnettu Ei voimassa

yksikön esimiestyöntekijä

01.02.03.03.021.2.3.3.2 Henkilökohtaisen työstä suoriutumisen arviointi - opetus- ja tutkimushenkilöstö

Aliprosessi

4. Mallinnettu Ei voimassa

yksikön esimiestyöntekijä

01.02.03.041.2.3.4 UPJ-erimielisyyksien ratkaiseminen

Prosessialue

4. Mallinnettu Ei voimassa

yksikön esimiestyöntekijä

01.02.03.04.011.2.3.4.1 UPJ-erimielisyyksien ratkaiseminen - henkilökohtainen arviointi (laitostaso)

Aliprosessi

4. Mallinnettu Ei voimassa

yksikön esimiestyöntekijä

02.012.1 Atk-tukipyyntöjen käsittely

Prosessi

4. Mallinnettu Ei voimassa

atk-tukityöntekijä

02.032.3 Atk-hankintojen käsittely

Prosessi

4. Mallinnettu Ei voimassa

atk-tukityöntekijä

03.023.2 IT-tiedekunnan toimintaprosessien palautejärjestelmä

Prosessi

4. Mallinnettu Ei voimassa

prosessialueen vastuuhenkilö

03.033.3 IT-tiedekunnan toimintaprosessista poikkeaminen

Prosessi

4. Mallinnettu Ei voimassa

prosessialueen vastuuhenkilötyöntekijä

Pysyvä linkki: http://prosessit.it.jyu.fi/julkaistut/?mode=org&id=actorDef:tyontekijaDef