opiskelija

TyyppiRooli
LisätietojaYleisesti tiedekunnan opiskelija jollakin laitoksella, tarkoittaa myös perusopiskelijaa
Yliorganisaatiotiedekunta
Kotiorganisaatiotiedekunta
Aliorganisaatio(t)sivuaineopiskelijajatko-opiskelija ]
NimiTyyppiTilaProsessin omistajaProsessin asiakas

04.02.024.2.2 Perusopiskelijan valmistuminen

Prosessialue

4. Mallinnettu Ei voimassa

opintoasiainpäällikköopiskelija

04.02.02.014.2.2.1 Maisterin tutkinnon hakeminen - tavoitetila

Prosessi

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

opintoasiainpäällikköopiskelija

04.02.02.024.2.2.2 Uuden kandidaatin / vanhan kandidaatin / vanhan maisterin tutkinnon hakeminen

Prosessi

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

opintoasiainpäällikköopiskelija

04.02.02.034.2.2.3 Uuden maisterin tutkinnon hakeminen - kandidaatin tutkinnosta jatkaneet ja maisterivalinnan kautta valitut

Prosessi

3. Korjattavaa3. Korjattavaa Ei voimassa

opintoasiainpäällikköopiskelija

04.02.034.2.3 Opinto-oppaan laatiminen

Prosessi

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

opintoasiainpäällikköopiskelija

04.02.044.2.4 Perustutkinto-opiskelijan elinkaari IT-tiedekunnassa

Prosessialue

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

opintoasiainpäällikköopiskelija

04.02.04.014.2.4.1 Kandidaatin tutkintoa suorittavan opiskelijan elinkaari IT-tiedekunnassa

Prosessi

3. Korjattavaa3. Korjattavaa Ei voimassa

opintoasiainpäällikköopiskelija

04.02.04.024.2.4.2 Maisterin tutkintoa suorittavan opiskelijan elinkaari IT-tiedekunnassa

Prosessi

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

opintoasiainpäällikköopiskelija

04.02.054.2.5 Tutkielmien tekeminen, arvostelu ja julkaisu - laitokset

Prosessialue

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

laitosopiskelija

04.02.05.014.2.5.1 Kandidaatin tutkielman suunnittelu, tekeminen ja arvostelu - laitokset

Prosessialue

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

kandidaatintutkielman ohjaajaopiskelija

04.02.05.01.014.2.5.1.1 Kandidaatin tutkielman suunnittelu, tekeminen, arvosteleminen ja julkaiseminen - TTL

Prosessialue

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

kandidaatintutkielman ohjaajaopiskelija

04.02.05.01.01.014.2.5.1.1.1 Kandidaatintutkielman suunnittelu ja tekeminen - TTL

Aliprosessi

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

kandidaatintutkielman ohjaajaopiskelija

04.02.05.01.01.024.2.5.1.1.2 Kandidaatintutkielman tarkastus, arvostelu ja julkaiseminen - TTL

Aliprosessi

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

kandidaatintutkielman ohjaajaopiskelija

04.02.05.01.024.2.5.1.2 Kandidaatin tutkielman suunnittelu, tekeminen, arvosteleminen ja julkaiseminen - TKTL

Prosessialue

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

kandidaatintutkielman ohjaajaopiskelija

04.02.05.024.2.5.2 Pro gradu -tutkielman suunnittelu, tekeminen, arvostelu ja julkaisu - laitokset

Prosessialue

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

pro gradu -tutkielman ohjaajaopiskelija

04.02.05.02.014.2.5.2.1 Pro gradu -tutkielman suunnittelu, tekeminen, arvostelu ja julkaisu - TTL

Prosessialue

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

pro gradu -tutkielman ohjaajaopiskelija

04.02.05.02.01.014.2.5.2.1.1 Pro gradu -tutkielman suunnittelu ja tekeminen - TTL

Aliprosessi

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

pro gradu -tutkielman ohjaajaopiskelija

04.02.05.02.01.024.2.5.2.1.2 Pro gradu -tutkielman tarkastus ja arvostelu - TTL

Aliprosessi

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

pro gradu -tutkielman ohjaajaopiskelija

04.02.05.02.01.02.014.2.5.2.1.2.1 Oikaisupyynnön tekeminen

Aliprosessi

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

pro gradu -tutkielman ohjaajaopiskelija

04.02.05.02.01.034.2.5.2.1.3 Pro gradu -tutkielman julkaiseminen - TTL

Aliprosessi

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

pro gradu -tutkielman ohjaajaopiskelija

04.02.05.02.024.2.5.2.2 Pro gradu -tutkielman suunnittelu, tekeminen, arvostelu ja julkaisu - TKTL

Prosessialue

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

pro gradu -tutkielman ohjaajaopiskelija

04.02.05.02.02.014.2.5.2.2.1 Pro gradu -tutkielman suunnittelu ja tekeminen - TKTL

Aliprosessi

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

pro gradu -tutkielman ohjaajaopiskelija

04.02.05.02.02.024.2.5.2.2.2 Pro gradu -tutkielman tarkastus ja arvostelu - TKTL

Aliprosessi

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

pro gradu -tutkielman ohjaajaopiskelija

04.02.05.02.02.034.2.5.2.2.3 Pro gradu -tutkielman julkaiseminen - TKTL

Aliprosessi

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

pro gradu -tutkielman ohjaajaopiskelija

04.02.05.034.2.5.3 Maturiteetin tekeminen (kypsyysnäyte)

Prosessi

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

pro gradu -tutkielman ohjaajaopiskelija

04.02.07.014.2.7.1 Ulkomailla suoritetut opinnot

Prosessialue

3. Korjattavaa3. Korjattavaa Ei voimassa

laitoksen osastosihteeri (opintoasiat)opiskelija

04.02.07.01.014.2.7.1.1 Korvaavuuksien hakeminen - ulkomaisten opintojen siirto (ei opintokokonaisuuksien tai kieliopintojen) - TKTL

Prosessi

3. Korjattavaa3. Korjattavaa Ei voimassa

laitoksen osastosihteeri (opintoasiat)opiskelija

04.02.07.01.01.014.2.7.1.1.1 Kieliopintojen korvaavuuksien hakeminen

Aliprosessi

3. Korjattavaa3. Korjattavaa Ei voimassa

laitoksen osastosihteeri (opintoasiat)opiskelija

04.02.07.01.024.2.7.1.2 Korvaavuuksien hakeminen - ulkomaisten opintojen siirto (ei opintokokonaisuuksien tai kieliopintojen) - TTL

Prosessi

3. Korjattavaa3. Korjattavaa Ei voimassa

laitoksen osastosihteeri (opintoasiat)opiskelija

04.02.07.024.2.7.2 Vaihto-ohjelmiin hakeminen

Prosessialue

3. Korjattavaa3. Korjattavaa Ei voimassa

kansainvälisten asioiden yhdyshenkilöopiskelija

04.02.07.02.014.2.7.2.1 Erasmus

Prosessi

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

kansainvälisten asioiden yhdyshenkilöopiskelija

04.02.07.02.024.2.7.2.2 Kahdenväliset/ISEP -vaihto-ohjelmat

Prosessi

3. Korjattavaa3. Korjattavaa Ei voimassa

Kansainväliset palvelutopiskelija

04.02.07.02.02.014.2.7.2.2.1 Kansainvälisten palveluiden esittämä lausuntopyyntö

Aliprosessi

3. Korjattavaa3. Korjattavaa Ei voimassa

kansainvälisten asioiden yhdyshenkilöopiskelija

04.02.094.2.9 Suuntautumisvaihtoehtoon hakeutuminen

Prosessialue

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

amanuenssiopiskelija

04.02.09.014.2.9.1 Suuntautumisvaihtoehtoon hakeutuminen - TKTL

Prosessi

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

amanuenssiopiskelija

04.02.104.2.10 eHOPSit, siltaopinnot, korvaavuudet

Prosessialue

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

opintoneuvojaopiskelija

04.02.10.014.2.10.1 Siltaopinnot ja korvaavuudet - TKTL

Prosessialue

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

opintoneuvojaopiskelija

04.02.10.01.014.2.10.1.1 HOPS ja korvaavuudet - perusvalinnan kautta valitut - TKTL

Prosessi

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

opintoneuvojaopiskelija

04.02.10.01.024.2.10.1.2 Siltaopintojen määrittely - maisterikoulutusvalinnan kautta valitut - TKTL

Prosessi

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

opintoneuvojahakija

04.02.10.024.2.10.2 Siltaopinnot ja korvaavuudet - TTL

Prosessialue

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

opintoneuvojaopiskelija

04.02.10.02.014.2.10.2.1 Siltaopintojen määrittely - maisterikoulutusvalinnan kautta valitut - TTL

Prosessi

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

opintoneuvojahakija

04.02.10.034.2.10.3 eHOPSien tekeminen - TKTL

Prosessialue

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

opintoneuvojaopiskelija

04.02.10.03.014.2.10.3.1 Kandidaattiopintojen eHOPSin tekeminen - TKTL

Prosessi

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

opintoneuvojaopiskelija

04.02.10.03.024.2.10.3.2 Maisteriopintojen eHOPSin tekeminen - TKTL

Prosessi

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

opintoneuvojaopiskelija

04.02.10.044.2.10.4 eHOPSien tekeminen - TTL

Prosessialue

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

opintoneuvojaopiskelija

04.02.10.04.014.2.10.4.1 Kandidaattiopintojen eHOPSin tekeminen - perusvalinnan kautta valitut - TTL

Prosessi

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

opintoneuvojaopiskelija

04.02.10.04.024.2.10.4.2 Maisteriopintojen eHOPSin tekeminen - perusvalinnan kautta valitut - TTL

Prosessi

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

opintoneuvojaopiskelija

04.03.014.3.1 Korvaavuuksien hakeminen

Prosessi

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

opintoneuvojaopiskelija

04.03.024.3.2 Korvaavuuksien hakeminen TTL:ssä - muut kuin TTL:n opiskelijat

Prosessi

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

opintoneuvojaopiskelija

04.03.034.3.3 Opintokokonaisuuden suorituksen hakeminen (sivuaineopiskelijat)

Prosessialue

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

opiskelija

04.03.03.014.3.3.1 Sivuainekokonaisuuden hakeminen - TKTL

Prosessi

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

opiskelija

04.03.03.024.3.3.2 Sivuainekokonaisuuden hakeminen - TTL

Prosessi

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

opiskelija

Pysyvä linkki: http://prosessit.it.jyu.fi/julkaistut/?mode=org&id=actorDef:opiskelijaDef