päivitetään html/actorDef_comas_koordinaattoriDef.html